Baner yr arddangosfa - Exhibition header image

Ymweliad â Hitler, a'r Ail Ryfel Byd

Er iddo ddod yn elyn i ddyhuddiaeth (appeasement) ym Medi 1936 fe dreuliodd David Lloyd George, ynghyd â Megan a Gwilym, bythefnos yn yr Almaen gan gyfarfod ag Adolf Hitler ddwywaith. Yr oedd Hitler wedi bod mewn grym am dair blynedd a hanner ac wedi llwyddo i ddileu diweithdra ar raddfa eang, a dyna ddenodd Lloyd George i'w gyfarfod. Trafodwyd y sefyllfa ryngwladol, amaethyddiaeth a materion cymdeithasol. Yr oedd Lloyd George yn frwdfrydig iawn am agweddau'r Almaen tuag at ddiweithdra, yswiriant iechyd, mudiadau lles a hamdden. Gwnaethpwyd argraff fawr arno ac fe gafodd ei swyno gan Hitler. Wedi dychwelyd fe wnaeth sylwadau canmoliaethus iawn am ei westeiwr. Gwnaeth yr ymweliad lawer o niwed i enw da Lloyd George.