Symud i'r prif gynnwys

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn un o lyfrgelloedd mawr y byd, ac yn un o adeiladau mwyaf eiconig ein cenedl. Adeiladwyd hi ar ddechrau’r 20fed ganrif ar safle urddasol uwchlaw tref glan môr Aberystwyth. O’r Llyfrgell ceir golygfeydd gwych o’r dref, y castell a Bae Ceredigion, ac mae’r adeilad godidog hwn yn lleoliad heb ei ail ar gyfer un o ddiwrnodau pwysicaf eich bywyd.

Am wybodaeth bellach, cymerwch olwg ar ein taflen briodasau.

Os hoffech wneud apwyntiad neu os hoffech wneud ymholiad perthnasol, cysylltwch â'n Cydlynydd Priodasau ar 01970 632 801 neu ebostiwch priodas@llgc.org.uk.

  • “Roedd y diwrnod ei hun yn ffantastig. Mae'n lleoliad mor drawiadol, gyda'i fynedfa fawreddog, y grisiau, Ystafell y Cyngor â'i phaneli a'i golygfeydd ysblennydd dros y dref a'r bae, roedd pawb wrth eu bodd.”
     
  • "Dydyn ni ddim yn grefyddol ond rydyn ni wrth ein boddau â llyfrau! Cynigiodd y Llyfrgell, felly, rywle hardd, urddasol i ni briodi mewn lleoliad arbennig. Fel graddedigion o Brifysgol Aberystwyth, roedd hi'n bwysig i ni amlygu'r dref ar ei gorau. Mae'r olygfa o'r Llyfrgell yn ffordd berffaith o wneud hynny."
     
  • "Er mawr tristwch i mi, wnes i erioed gwrdd â'm nheidiau, ond gwn eu bod ill dau yn eu hanterth wedi treulio cryn amser yn y Llyfrgell. Yma felly oedd y lleoliad perffaith i ni briodi a rhannu'r cysylltiad personol hwnnw gyda nhw. A'r ffaith ein bod ni'n creu darn bach o'n hanes ein hunain mewn adeilad â chyfoeth o hanes a deallusrwydd - roedd hi'n teimlo'n arbennig iawn i fod yng nghanol hyn i gyd."

 

Dogfennau Perthnasol

Priodasau yn y Llyfrgell Genedlaethol