Prif Gatalog

O’r Prif Gatalog gallwch chwilio ar draws holl gasgliadau’r Llyfrgell ac archebu deunydd i'w gweld yn ein Hystafell Ddarllen. Cofiwch fod angen ymaelodi â’r Llyfrgell cyn y gallwch archebu deunydd. Mae mwy o wybodaeth ar ein tudalen Tocynnau Darllen.

Mae ein casgliadau’n helaeth, felly mae modd cyfyngu eich chwiliadau ar y Prif Gatalog er mwyn lleihau’r nifer o ganlyniadau. Mae’r Prif Gatalog yn fan cychwyn da os yw eich chwiliad yn un cyffredinol.

Ceir cymorth ar ein tudalen cymorth Catalog.

Mynd i Gatalog y Llyfrgell


Catalogau Arbenigol

Mae gennym nifer o gatalogau arbenigol lle gallwch chwilio ar draws mathau neu setiau penodol o gasgliadau. 

Mae nifer o'r catalogau hyn yn dangos y casgliadau arlein ee Papurau Newydd Cymru, Cylchgronau Cymru a Lleoedd Cymru.

I archebu deunydd i'w gweld yn yr Ystafell Ddarllen, rhaid defnyddio naill ai'r Prif Gatalog neu Archifau a Llawysgrifau LlGC (sydd wedi ei restri ar y dudalen catalogau arbenigol). 

Gweld y catalogau arbenigol

Archifau a Llawysgrifau LlGC

Dyma’r catalog ar gyfer chwilio ac archebu deunydd o gasgliadau archifau a llawysgrifau’r Llyfrgell. Gellir cael mynediad at y casgliadau hyn ar y Prif Gatalog hefyd, ond mae’r catalog hwn yn cyfyngu eich chwiliadau, ac felly’n ei gwneud hi’n haws i ganfod eitemau unigol yn gyflym. Gallwch hefyd weld y goeden archifol sy’n dangos perthynas eitemau unigol gyda gweddill y casgliad.

Noder, fod rhaid defnyddio’r Prif Gatalog i chwilio’r casgliad Ewyllysiau, Ymrwymiadau Priodas a Chasgliad Traethodau Cymru.

Chwilio Archifau a Llawysgrifau LlGC

Adnoddau Eraill

Tra fod gennym nifer o adnoddau chwilio mewnol sy’n caniatau i chi chwilio trwy ein casgliadau, rydym hefyd yn cyfrannu delweddau digidol o’n casgliadau i wefannau a phrosiectau allanol. Mae’n bwysig ein bod ni’n rhannu ein casgliadau mor eang a phosib, a bod ein casgliadau yn cyfrannu at ddehongliad stori Cymru trwy gael eu gweld ochr yn ochr â chasgliadau o lefydd eraill.

Pori LlGC ar adnoddau eraill


Defnyddio’r Ystafell Ddarllen

Gall unrhyw un dros 16 oed gofrestru fel darllenydd er mwyn defnyddio’n Hystafell Ddarllen.

  • Rhaid cofrestru fel darllenydd er mwyn cael mynediad i'r Ystafell Ddarllen 

  • Mae angen dangos 2 brawf adnabod (un yn nodi cyfeiriad cyfredol) i gael tocyn darllen llawn 

Gallwch archebu eitemau o’r casgliadau i'w gweld yn yr Ystafell Ddarllen ar y Prif Gatalog ac Archifau a Llawysgrifau LlGC yn unig. 

Cofrestru a defnyddio’r Ystafell Ddarllen