Symud i'r prif gynnwys

Cyfrifiad 1921

Ceir mynediad am ddim i Gyfrifiad 1921 o fewn adeilad y Llyfrgell drwy Findmypast.

Hwn yw'r cyfrifad diweddaraf i'w ryddhau a'r mwyaf manwl, gan ei fod yn cynnwys gwybodaeth am addysg ac enwau cyflogwyr am y tro cyntaf.

Ni fydd y cyfrifiad nesaf, sef cyfrifiad 1951, ar gael tan 2052 oherwydd collwyd cyfrifiad 1931 mewn tân a ni chymerwyd cyfrifiad yn 1941 o ganlyniad i'r Ail Ryfel Byd. 

Delwedd: Cyfrifiad 1921 © Crown Copyright The National Archives trwy garedigrwydd Findmypast

Ymchwilwyr Annibynnol

Rhestr o ymchwilwyr annibynnol sy'n gallu helpu gyda'ch ymchwil.

Cymorth

Ddim yn siwr lle i ddechrau gyda'ch ymchwil hanes teulu? Darllenwch ein camau syml i'ch rhoi ar ben ffordd.

Cofrestru Sifil

Dysgwch sut gall y cofrestru genediaethau, priodasau a marowlaethau helpu eich hymchwil.

Cyfrifiad

Mae'r cyfrifiad yn cynnig cyfoeth o wybodaeth i'r hanesydd teulu.

Cofnodion

Mae gan y Llyfrgell amrywiaeth o gofnodion perthnasol i ymchwil hanes teulu, o gofnodion yr Eglwys yng Nghymru, i Lys y Sesiwn Fawr.

Mapiau Degwm

Cyhoeddwyd y mapiau degwm gyda rhestrau pennu, sy'n cynnwys gwybodaeth am berchnogion tir, tenantiaid, enwau ffermydd a defnydd tir.

Papurau Newydd

O gyhoeddiadau teuluol i wybodaeth am ddigwyddiadau lleol a chenedlaethol, mae papurau newydd yn adnodd arbennig i ddod a hanes eich teulu'n fyw.

Archifau

Mae'r Llyfrgell yn gofalu am archifau niferus, o'r archifau ystâd mawr i archifau llai unigolion. Gall y rhain gynnig wybodaeth teuluol ehangach.