Symud i'r prif gynnwys

Gallwch gyfrannu'ch cynnwys eich hun i wella'r amrywiaeth ar y safle ac i sicrhau y ceir hanes eich ardal chi. Uwchlwythwch eich ffotograffau, recordiadau sain, dogfennau a fideos.

Mae’r wefan Casgliad y Werin Cymru, sydd wedi’i datblygu a’i chynnal gan bartneriaeth ffederal*, yn dod â chasgliadau digidol y prif sefydliadau treftadaeth yng Nghymru at ei gilydd, ynghyd â chynnwys o amgueddfeydd, archifdai a llyfrgelloedd llai, ac mae'n le gallwch rannu'ch stori am Gymru. Ymunwch er mwyn ychwanegu gwybodaeth leol at rai o’r miloedd o eitemau sydd wedi’u uwchlwytho yn barod, neu i ychwanegu eitemau o’ch cymuned, clwb neu deulu at straeon a hanesion Cymru.

Allwch chi helpu i gyfoethogi hanes diwylliannol Cymru? Dechreuwch rannu eich stori...

Am ragor o wybodaeth am ein gwaith Ymgysylltu Cymunedol ewch i