Symud i'r prif gynnwys

Gyda chefnogaeth Cronfa Dreftadaeth y Loteri a Llywodraeth Cymru, ac mewn partneriaeth â phrif ddarlledwyr Cymru, mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru wedi dod ag archifau BBC Cymru, ITV Cymru ac S4C ynghyd i roi mynediad i dros ganrif o deledu a radio.

Mae’r archif yn cynnwys rhaglenni o:

  • ddyddiau cynnar darlledu y BBC yng Nghymru yn ystod y 1920au,
  • y darlledu masnachol cyntaf gan TWW, sefydlu Teledu Harlech, oes HTV Cymru ac ITV Cymru Wales,
  • cyfnod lansio S4C, y sianel deledu Gymraeg gyntaf

Gyda dros hanner miliwn o glipiau, mae’r archif hon yn cynnwys mynediad digidol at ddeunydd sydd wedi cael ei gadw mewn fformatau amrywiol ar hyd y degawdau, a sgriptiau o’r cyfnod o 1932 ymlaen.


Ble allaf gael mynediad i Archif Ddarlledu Cymru?

Mae mynediad i Archif Ddarlledu Cymru ar gael yn adeilad Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth.

Unwaith y byddwch wedi cofrestru fel darllenydd, gallwch wylio neu wrando i ddarllediadau yng Nghanolfan yr Archif Ddarlledu sydd yn y Llyfrgell. Bydd dros 160,000 o ddarllediadau ar gael yn y lle cyntaf, a bydd y nifer yn cynyddu erbyn 2026 i dros hanner miliwn.

Gellir cael mynediad i'r Archif mewn lleoliadau eraill ledled Cymru hefyd. Mae'r Llyfrgell Genedlaethol wedi agor safleoedd newydd o’r enw ‘Corneli Clip’ mewn rhanbarthau eraill o Gymru, a bydd mwy yn agor yn ystod 2024. Bydd hefyd ail Ganolfan Archif Ddarlledu yng Nghanolfan y Mileniwm Cymru yng Nghaerdydd.


Beth fyddaf yn gallu ei wneud gyda’r Archif Ddarlledu?

Yn ogystal â gwylio a gwrando ar nifer helaeth o ddeunydd teledu a radio yng Nghanolfannau’r Archif Ddarlledu a’r Corneli Clip, bydd cyfleon i gymryd rhan mewn rhaglen eang o weithgareddau. Bydd gweithgareddau yn seiliedig ar hanes lleol, hel atgofion, defnydd creadigol, addysg, dysgu’r iaith Gymraeg a gwella gwybodaeth am yr Archif.

Cysylltwch â ni os oes gennych ddiddordeb gwybod beth sydd gan y rhaglen i'w gynnig.

Am ragor o wybodaeth ynghylch Archif Ddarlledu Cymru, cysylltwch â’n Gwasanaeth Ymholiadau os gwelwch yn dda.