Dewch i chwarae!

Os ydych chi’n chwilio am rywle i ymweld gyda’ch teulu, does dim angen edrych ymhellach na Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth.

Mae Ardal Chwarae yn y Llyfrgell ar gyfer plant 3 i 7 oed sydd yn llawn gweithgareddau chwarae sy'n ysgogi synhwyrau ac yn ennyn chwilfrydedd. Byddwch chi yn cael y cyfle i:

  • adeiladu gyda blociau
  • lliwio a darlunio
  • siopa, gwisgo i fyny a chwarae rôl
  • sefydlu gwersyll a darllen o dan y sêr
  • a mynd ar daith i lan y môr neu i'r goedwig

Gallwch ddod i ymweld â’r Ardal Chwarae fel teulu, fel grŵp o deuluoedd neu fel Grŵp Meithrin neu Gylch Ti a Fi, ac mae’r cyfan yn rhad ac am ddim. Does dim angen archebu lle ymlaen llaw – dewch i’r Llyfrgell Genedlaethol a dilyn yr arwyddion i’r Ardal Chwarae neu holwch yn y dderbynfa. Mae’r Llyfrgell yn cynnig mynediad hwylus ar gyfer pramiau a chyfleusterau newid cewyn.


Digwyddiadau

Rydym yn cynnal digwyddiadau i blant a theuluoedd yn ystod y gwyliau ysgol. Gallwch weld ein tudalen ddigwyddiadau am y wybodaeth ddiweddaraf.

Pethau i'w gwneud

Mae gweithgareddau am ddim i blant yn rhai o'n hardaloedd arddangos, dewch i ddarganfod.


Caffi Pen Dinas

Mae gan y Llyfrgell gaffi hyfryd. Mae'n gweini brechdanau,paninis, cawl ac ambell bryd ysgafn amser cinio, ac mae amrywiaeth o gacennau cartref blasus ar gael ar gyfer amser te. Ceir hefyd amryw ddiodydd oer a phoeth.

Mae'r caffi wedi ei ailwampio'n ddiweddar, gyda chelfi newydd ac ardal chwarae bychan i blant bach.

Mae'r caffi wedi ei leoli ar y llawr gwaelod, gyda mynediad rhwydd i fygis. Mae cadeiriau uchel ar gael.


Toiledau a chyfleusterau newid babi

Mae toiledau a chyfleusterau newid babi ar gael ar y llawer gwaelod.