Symud i'r prif gynnwys
Adeilad Llyfrgell Genedlaethol Cymru

LLyfrgell Genedlaethol Cymru

Ymweld

Llyfrgell i Gymru a'r byd lle gallwch weld trysorau'r genedl. O lyfrau i gelf, llawysgrifau i archifau clyweledol, dewch i ddarganfod stori Cymru.

Dewch i ymweld am ddim a mwynhau digwyddiadau ac arddangosfeydd, neu gallwch gofrestru a phori'r casgliadau yn ein Hystafell Ddarllen. Mae rhywbeth i bawb.

Dysgwch fwy am sut i ymweld

Archif Ddarlledu Cymru ar agor

Lle daw hanes yn fyw

Mae Archif Ddarlledu Cymru ar agor. Dewch i ddarganfod hanes Cymru trwy sain a lluniau. Mwynhewch yr arddangosfa ryngweithiol, defnyddiwch ein lolfa sain a fideo neu chwiliwch y casgliad yn ein Canolfan Clip newydd.

Dewch i chwarae

Dewch i chwarae

Defnyddiwch ein Hardal Chwarae ar gyfer plant 3-7 oed sy'n ysgogi'r synhwyrau ac yn ennyn chwilfrydedd. Gallwch ymweld fel teulu, fel grŵp o deuluoedd, meithrinfa neu Gylch Ti a Fi. Does dim angen archebu lle.

Dewch i ddysgu

Dewch i ddysgu

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn darparu sesiynau ac adnoddau yn rhad ac am ddim ar gyfer athrawon ac addysgwyr, disgyblion a myfyrwyr, a phobl o bob oedran sydd eisiau defnyddio casgliadau'r Llyfrgell ar gyfer dysgu

Chwiliwch y Catalog

Digwyddiadau

Golwg Newydd ar Ystrad Fflur

Golwg Newydd ar Ystrad Fflur

Mae cyfres 'Llyfrau Ystrad Fflur' yn cyflwyno'r ymchwil ddiweddaraf am hanes hir un o...

AR-LEIN: Golwg Newydd ar Ystrad Fflur

AR-LEIN: Golwg Newydd ar Ystrad Fflur

Mae cyfres 'Llyfrau Ystrad Fflur' yn cyflwyno'r ymchwil ddiweddaraf am hanes hir un o...

Bo Lol Bogey with a Hole in its Belly: The Appearance of Spirits within the Welsh Tradition

Bo Lol Bogey with a Hole in its Belly: The Appearance of Spirits within the Welsh Tradition

Mewn darlith Calan Gaeaf, bydd y llên-gwerinydd Dr Delyth Badder yn ein tywys ar...

AR-LEIN / ONLINE: Bo Lol Bogey with a Hole in its Belly

AR-LEIN / ONLINE: Bo Lol Bogey with a Hole in its Belly

Mewn darlith Calan Gaeaf, bydd y llên-gwerinydd Dr Delyth Badder yn ein tywys ar...

Dewch i'r Ystafell Ddarllen

Mynediad am ddim

Dewch i Aberystwyth i ymweld â'n Hystafell Ddarllen a mwynhau mynediad am ddim i'n hadnoddau a'n casgliadau.

Arddangosfeydd Digidol

Cefnogwch ni trwy gyfrannu

Diogelu Cof y Genedl

Sefydlwyd y Llyfrgell gan roddion pobl Cymru, a gyda'n gilydd gallwn barhau'r traddodiad. Cyfrannwch i warchod ein treftadaeth i genedlaethau'r dyfodol. Bydd pob rhodd yn gwneud gwahaniaeth.