Adeilad Llyfrgell Genedlaethol Cymru

LLyfrgell Genedlaethol Cymru

Ymweld

Llyfrgell i Gymru a'r byd lle gallwch weld trysorau'r genedl. O lyfrau i gelf, llawysgrifau i archifau clyweledol, dewch i ddarganfod stori Cymru.

Dewch i ymweld am ddim a mwynhau digwyddiadau ac arddangosfeydd, neu gallwch gofrestru a phori'r casgliadau yn ein Hystafell Ddarllen. Mae rhywbeth i bawb.

Dysgwch fwy am sut i ymweld

Ymweld gyda phlant

Dewch i chwarae

Dewch i chwarae

Defnyddiwch ein Hardal Chwarae ar gyfer plant 3-7 oed sy'n ysgogi'r synhwyrau ac yn ennyn chwilfrydedd. Gallwch ymweld fel teulu, fel grŵp o deuluoedd, meithrinfa neu Gylch Ti a Fi. Does dim angen archebu lle.

Dewch i ddysgu

Dewch i ddysgu

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn darparu sesiynau ac adnoddau yn rhad ac am ddim ar gyfer athrawon ac addysgwyr, disgyblion a myfyrwyr, a phobl o bob oedran sydd eisiau defnyddio casgliadau'r Llyfrgell ar gyfer dysgu

Chwiliwch y Catalog

Digwyddiadau

Pa le sydd i fwyd mewn diwylliant a llên Gymraeg?

Pa le sydd i fwyd mewn diwylliant a llên Gymraeg?

Carwyn Graves 
Mae bwydydd Cymru yn faes eang a anwybyddwyd gennym i raddau helaeth. A...

AR-LEIN: BBC 100 yng Nghymru

AR-LEIN: BBC 100 yng Nghymru

UCHAFBWYNTIAU'R NEWYDDIADURWYR: Bethan Rhys Roberts, Felicity Evans a Wyre Davies

...

BBC 100 yng Nghymru

BBC 100 yng Nghymru

UCHAFBWYNTIAU'R NEWYDDIADURWYR: Bethan Rhys Roberts, Felicity Evans a Wyre Davies

...

Queer Tales from Wales presents: A Moral Amazon – the story of Miss Amy Dillwyn (1845-1935)

Queer Tales from Wales presents: A Moral Amazon – the story of Miss Amy Dillwyn (1845-1935)

Ganed Amy Dillwyn mewn i deulu nodedig Llewellyn, Abertawe. Roedd ei thad hi’n AS,...

Dewch i'r Ystafell Ddarllen

Mynediad am ddim

Dewch i Aberystwyth i ymweld â'n Hystafell Ddarllen a mwynhau mynediad am ddim i'n hadnoddau a'n casgliadau.

Arddangosfeydd Digidol

Cefnogwch ni trwy gyfrannu

Diogelu Cof y Genedl

Sefydlwyd y Llyfrgell gan roddion pobl Cymru, a gyda'n gilydd gallwn barhau'r traddodiad. Cyfrannwch i warchod ein treftadaeth i genedlaethau'r dyfodol. Bydd pob rhodd yn gwneud gwahaniaeth.