Adeilad Llyfrgell Genedlaethol Cymru

LLyfrgell Genedlaethol Cymru

Ymweld

Llyfrgell i Gymru a'r byd lle gallwch weld trysorau'r genedl. O lyfrau i gelf, llawysgrifau i archifau clyweledol, dewch i ddarganfod stori Cymru.

Dewch i ymweld am ddim a mwynhau digwyddiadau ac arddangosfeydd, neu gallwch gofrestru a phori'r casgliadau yn ein Hystafell Ddarllen. Mae rhywbeth i bawb.

Dysgwch fwy am sut i ymweld

Ymweld gyda phlant

Dewch i chwarae

Dewch i chwarae

Defnyddiwch ein Hardal Chwarae ar gyfer plant 3-7 oed sy'n ysgogi'r synhwyrau ac yn ennyn chwilfrydedd. Gallwch ymweld fel teulu, fel grŵp o deuluoedd, meithrinfa neu Gylch Ti a Fi. Does dim angen archebu lle.

Dewch i ddysgu

Dewch i ddysgu

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn darparu sesiynau ac adnoddau yn rhad ac am ddim ar gyfer athrawon ac addysgwyr, disgyblion a myfyrwyr, a phobl o bob oedran sydd eisiau defnyddio casgliadau'r Llyfrgell ar gyfer dysgu

Chwiliwch y Catalog

The Hidden History of Sex Work in Wales

The Hidden History of Sex Work in Wales

Er ei fod yn yn llwyr gondemnio amhriodoldeb rhywiol canfyddedig y dosbarthiadau isaf...

Nehemiah's Leek

Nehemiah's Leek

Gerald Morgan

Mae cerdd gain ffug-arwrol Nehemiah Griffith 'The Leek' yn dathlu...

Dau Wrthrych, Dwy Sgwrs

Dau Wrthrych, Dwy Sgwrs

Gofal preswyl i fardd yn y flwyddyn 1699 & Ar drywydd tanysgrifwyr i lyfrau Cymraeg y...

 Ffair Nadolig

Ffair Nadolig

Ymunwch â ni i fwynhau naws yr Ŵyl!

Bydd cyfle i siopa am nwyddau chwaethus yn ein...

Dewch i'r Ystafell Ddarllen

Mynediad am ddim

Dewch i Aberystwyth i ymweld â'n Hystafell Ddarllen a mwynhau mynediad am ddim i'n hadnoddau a'n casgliadau.

Arddangosfeydd Digidol

Cefnogwch ni trwy gyfrannu

Diogelu Cof y Genedl

Sefydlwyd y Llyfrgell gan roddion pobl Cymru, a gyda'n gilydd gallwn barhau'r traddodiad. Cyfrannwch i warchod ein treftadaeth i genedlaethau'r dyfodol. Bydd pob rhodd yn gwneud gwahaniaeth.