Adnoddau'r Llyfrgell

Dyma restr o'r holl adnoddau digidol a ddarperir gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru. Maent i gyd ar gael i'w defnyddio yn rhad ac am ddim (nid oes angen cofrestru).

Mae'r dudalen Tanysgrifiadau ac Adnoddau Eraill yn rhestru'r holl adnoddau nad yw'r Llyfrgell yn eu darparu, ond y gellir cael mynediad atynt trwy eich aelodaeth LlGC (ceir rhai cyfyngiadau, gweler y dudalen Tocynnau Darllen).

Adnoddau chwiliadwy

Darganfyddwch mapiau degwm Cymru. Chwiliwch a phorwch dros 300,000 o gofnodion o fapiau degwm Cymru a’r dogfennau pennu sy’n cyd-fynd â nhw gan ddefnyddio mapiau gwreiddiol a chyfoes.

Mynediad i ysgolheictod o Gymru. Ôl-rifynnau hyd at 50 o deitlau, yn amrywio o gyhoeddiadau academaidd i gylchgronau poblogaidd

Darganfod 15 miliwn o erthyglau a 1.1 miliwn o dudalennau

Dros 5 000 o fywgraffiadau sy'n cyflwyno Cymry a wnaeth gyfraniad pwysig i fywyd yng Ngymru a thu hwnt

Casgliad digidol sy'n datgelu hanes cudd y Rhyfel Byd Cyntaf, trwy dynnu ffynonellau cynradd a fu ar wasgar, ynghyd mewn archif ddigidol

Chwiliwch gasgliadau'r Llyfrgell o unrhywle. Bydd angen Tocyn Darllen dilys arnoch chi er mwyn gweld eitemau yn yr Ystafelloedd Darllen

Chwiliwch drwy Adroddiadau Blynyddol Llyfrgell Genedlaethol Cymru rhwng 1909-2000

Porwch a chwiliwch drwy Archifau a Llawysgrifau Llyfrgell Genedlaethol Cymru gan wneud ceisiadau i weld eitemau yn y Llyfrgell.

Mae Baledi Cymru Arlein yn cynnwys tua 4,000 o faledi wedi'u digido, yn dyddio yn bennaf o'r ddeunawfed a'r bedwaredd ganrif ar bymtheg, a hynny o gasgliadau'r Llyfrgell Genedlaethol a Llyfrgell Prifysgol Caerdydd.

Mynegai i farddoniaeth Gymraeg y Llawysgrifau

MaeCasgliad Traethodau Cymruyn cynnwys oddeutu 50,000 o draethodau a thraethodau hir a gyflwynwyd ar gyfer graddau ôl-radd mewn sefydliadau addysg uwch yng Nghymru.

Chwiliwch yma am ewyllysiau a brofwyd yn y Llysoedd Eglwysig Cymreig cyn 1858.

Cyflwyniad i fywyd yng Nghymru rhwng 1939 a 1959. Amlygir agweddau o fywyd pob dydd a bywyd ar faes y gad yn y cyfnod

Dehongliad o ddeunyddiau o gasgliadau'r Llyfrgell sy'n ymwneud â hanes y Cymry yn Ohio

Chwiliwch a phorwch drwy gynnwys The Cambrian, un o'r cylchgronau mwyaf poblogaidd ymysg Cymry America rhwng 1880-1919

Gwybodaeth am droseddau, troseddwyr, a chosb sydd ar gael ymhlith ffeiliau carchar Llys y Sesiwn Fawr yng Nghymru o 1730 hyd diddymu'r llys ym 1830

Rhestr A-Z o dros 50 o'r casgliadau ystâd mwyaf poblogaidd/mwyaf yn LlGC

Chwiliwch fynegai ymrwymiadau priodas ac addidafidion cyn-1837.

Oriel Ddigidol

Yma ceir amrywiaeth o wahanol eitemau sydd wedi eu digido i chi eu mwynhau o unrhyw le.

O'r deddfau a luniodd Cymru'r oesoedd canol, i gylchgronau ysbrydoledig a grëwyd gan garcharorion rhyfel yn ystod yr Ail Ryfel Byd.

Canwch yr Anthem Genedlaethol, neu mentrwch yn ôl i Fflit yr 17eg ganrif i dystio i rai o'r achosion o wrachyddiaeth.

Porwch trwy'r Llyfr Cymraeg cyntaf i'w argraffu, neu adolygwch sefyllfa addysg Cymru'r 1800au.

Eisteddwch yn ôl a mwynhewch animeiddiad a wnaed yn 2009 gyda phlant Ysgol y Gwynfryn, Pontiets, neu glip o eira mawr 1947.

Ewch am dro trwy rai o olygfeydd godidog Cymru gyda Chasgliad Tirlun Cymru, neu ewch yn ôl mewn hanes i rai o bynciau'r dydd trwy lygad y cartwnydd Leslie Illingworth.

Astudiwch fapiau hynod Thomas Taylor neu Lewis a William Morris.

O'r delweddau dirdynol sy'n cofnodi trychineb ofnadwy Senghennydd, i gasgliad anhygoel Geoff Charles sy'n dysteb o fywyd Cymreig, mae rhywbeth i ddal llygad pawb.