Ceir mynediad i'r adnoddau allanol y mae'r Llyfrgell yn cyfrannu atynt ar ein tudalen Anoddau eraill.


Archifau a Llawysgrifau LlGC

Archifau a Llawysgrifau LlGC

Cyfyngwch eich chwiliad i'r casgliad archifau a llawysgrifau, gan hwyluso canfod eitemau. Gallwch hefyd weld y goeden archifol.

Rhaid defnyddio’r prif Gatalog i chwilio’r casgliad Ewyllysiau, Ymrwymiadau Priodas a Chasgliad Traethodau Cymru.

Papurau Newydd Cymru

Papurau Newydd Cymru

Darganfod 15 miliwn o erthyglau a 1.1 miliwn o dudalennau.

Mae chwilio a gweld y delweddau'n rhad ac am ddim.

Cylchgronau Cymru

Cylchgronau Cymru

Mynediad i ysgolheictod o Gymru. Ôl-rifynnau hyd at 50 o deitlau, yn amrywio o gyhoeddiadau academaidd i gylchgronau poblogaidd.


Lleoedd Cymru

Lleoedd Cymru

Darganfyddwch mapiau degwm Cymru. Chwiliwch a phorwch dros 300,000 o gofnodion o fapiau degwm Cymru a’r dogfennau pennu sy’n cyd-fynd â nhw gan ddefnyddio mapiau gwreiddiol a chyfoes.

Y Bywgraffiadur Cymreig

Y Bywgraffiadur Cymreig

Dros 5 000 o fywgraffiadau sy'n cyflwyno Cymry a wnaeth gyfraniad pwysig i fywyd yng Ngymru a thu hwnt.

Trosedd a Chosb

Trosedd a Chosb

Gwybodaeth am droseddau, troseddwyr, a chosb sydd ar gael ymhlith ffeiliau carchar Llys y Sesiwn Fawr yng Nghymru o 1730 hyd diddymu'r llys ym 1830.

Cymru'n Cofio 1914-1918

Cymru'n Cofio 1914-1918

Porwch restr o eitemau'n ymwneud â'r Rhyfel Byd Cyntaf sydd wedi eu digido o gasgliadau'r Llyfrgell.


Adroddiadau Blynyddol

Adroddiadau Blynyddol

Chwilio trwy adroddiadau blynyddol Llyfrgell Genedlaethol Cymru rhwng 1909-2000.

Casgliadau Ystâd

Casgliadau Ystâd

Rhestr A-Z o dros 50 o'r casgliadau ystâd mwyaf poblogaidd/mwyaf yn LlGC.

Casgliad Traethodau Cymru

Casgliad Traethodau Cymru

Chwiliwch trwy tua 50,000 o draethodau a thraethodau hir a gyflwynwyd ar gyfer graddau ôl-radd mewn sefydliadau addysg uwch yng Nghymru.

Baledi Cymru Arlein

Baledi Cymru Arlein

Chwiliwch trwy tua 4,000 o faledi wedi'u digido, a hynny o gasgliadau'r Llyfrgell Genedlaethol a Llyfrgell Prifysgol Caerdydd. Llun Hawlfraint Llyfrgell Prifysgol Caerdydd.


Ewyllysiau

Ewyllysiau

Chwiliwch yma am ewyllysiau a brofwyd yn y Llysoedd Eglwysig Cymreig cyn 1858.

Ymrwymiadau Priodas

Ymrwymiadau Priodas

Chwiliwch fynegai ymrwymiadau priodas ac addidafidion cyn-1837.

Cylchgrawn LlGC

Cylchgrawn LlGC

Wedi ei sefydlu yn 1939, mae Cylchgrawn Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn cyhoeddi erthyglau yn seiliedig ar y casgliadau. Gall cyfraniadau ymaddangos yn Gymraeg neu'n Saesneg.