Ymweliadau a gweithdai

Cyn i chi ymweld â'r Llyfrgell bydd angen i chi gysylltu â ni i drafod manylion yr ymweliad. Gwasanaeth Addysg Llyfrgell Genedlaethol Cymru sydd yn gyfrifol am ymweliadau gan ysgolion, grwpiau o fyfyrwyr, colegau, teuluoedd sy'n cyflwyno addysg ffurfiol, a dysgwyr gydol oes.

Cynllunio eich ymweliad

Together Stronger

Eitemau sy'n berthnasol i hanes tîm pêl-droed Cymru.

Testun Cymraeg o Gyfreithiau Hywel Dda

Gwybodaeth am y deunyddiau a’r crefftau a ddefnyddiwyd i greu llawysgrifau yn yr Oesoedd Canol.


Prosiectau

Gwybodaeth am brosiectau sy'n cael eu harwain gan Wasanaeth Addysg Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Prosiectau


Ymchwil LlGC

Fel sefydliad dysg, mae’r Llyfrgell yn frwd iawn i gyfrannu at y maes ymchwil. Fe sefydlwyd y Rhaglen Ymchwil ar gyfer Casgliadau Digidol (Ymchwil LlGC) yn 2011. Diddordeb y rhaglen yw edrych ar ddefnydd casgliadau digidol ac asesu sut y gellir gwella’r ffordd y maent yn cael eu defnyddio at ddibenion ymchwil, addysgu, neu ymgysylltu â'r gymuned. Y gobaith yw y bydd y gwaith hwn yn arwain at ddatblygu cynnwys digidol newydd.  

Dysgwch fwy am y Rhaglen Ymchwil