Symud i'r prif gynnwys

Trysorau

Trysorau

Arddangosfa barhaol o drysorau gwerthfawr, prin, hen, hardd neu eiconig o gasgliadau’r Llyfrgell.

Parhaol

Hengwrt


Myfyrdod: Mis Hanes Pobl Dduon

Myfyrdod: Mis Hanes Pobl Dduon

Cyfle i weld rhai eitemau o gasgliad y Llyfrgell sy'n dathlu hanes Du drwy'r themâu cerddoriaeth, celf, addysg, ymerodraeth ac ymgyrchoedd. 

Peniarth

Aberystwyth ar Gamera Ffotograffau gan Pickfords 1880-1970

Aberystwyth ar Gamera Ffotograffau gan Pickfords 1880-1970

Atgofion o Aberystwyth o archif ffotograffwyr Pickfords.

  07 Rhagfyr 2023 - 01 Mehefin 2024

  Uwch Gyntedd ac Anecs y Galeri


Canllawiau ynglŷn â thynnu lluniau (ffotograffau) yn Arddangosfeydd LLGC

  • Caniateir tynnu lluniau yn yr orielau at ddefnydd personol, anfasnachol yn unig, Fodd bynnag, y mae’r Llyfrgell yn mynnu’r hawl, ar adegau, i wahardd hynny am resymau yn ymwneud â hawliau, diogelwch a chwaeth.
  • Bydd arwyddion clir, bob amser, i gyd-fynd â phob arddangosfa i nodi a oes hawl i dynnu lluniau ai peidio.
  • Caniateir defnyddio camerâu a ffônau symudol.
  • Ni chaniateir defnyddio fflach.
  • Ni chaniateir defnyddio trybedd.
  • Cyfrifoldeb yr ymwelydd yw sicrhau nad yw’n torri unrhyw ddeddfau hawlfraint.

Bwyd a Diod

Ni chaniateir bwyd a diod yn ardaloedd arddangos y Llyfrgell.