Cymryd rhan

Dyma rai ffyrdd y gallwch gymryd rhan yn ein gweithgareddau:

Gwirfoddoli

Gallwch gymryd rhan mewn amrywiaeth o projectau diddorol trwy ddod yn wirfoddolwr yn y Llyfrgell. Dysgwch fwy am y Rhaglen Gwirfoddoli.

Projectau

Mae Cynefin yn broject Archifau Cymru i ddigido a adysgrifio mapiau degwm Cymru. Gallwch gymryd rhan yn y gwaith hwn trwy gofrestru ar wefan Cynefin a'n helpu i adysgrifio'r mapiau a'r rhestrau pennu.

Swyddi

Cadwch lygad ar dudalen Swyddi y Llyfrgell am gyfleon i ymuno â'r staff.

Rhoi eich cefnogaeth

Gallwch gefnogi gwaith y Llyfrgell ymhob ffordd trwy ddod yn un o Gyfeillion y Llyfrgell.

Gallwch hefyd roi yn ariannol i'r Llyfrgell mewn nifer o ffyrdd.

Cylchlythyr

Tanysgrifiwch i gylchlythyr y Llyfrgell i gael y newyddion diweddaraf.