Symud i'r prif gynnwys

Ymholiadau

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau ynghylch ein casgliadau neu’n gwasanaethau, mae croeso i chi gysylltu â’n Gwasanaeth Ymholiadau yn rhad ac am ddim.

Rydym yn anelu i ateb bob ymholiad o fewn 10 diwrnod gwaith.

Cwynion

Gallwch wneud cwyn am unrhyw agwedd o waith neu wasanaethau'r Llyfrgell gan ddefnyddio'r manylion cyswllt ar y dudalen hon. Cewch hyd i fanylion am ein gweithdrefn gwynion yn y Polisi Cwynion.

Manylion Cysylltu LlGC

Ffôn: 01970 632 800

Ebost: gofyn(at)llgc.org.uk

Cyfeiriad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth, Ceredigion SY23 3BU