Symud i'r prif gynnwys
Ystrad Marchell (Cofnodion Ystad Wynnstay)

Ystrad Marchell (Cofnodion Ystad Wynnstay)

Siarteri canoloesol abaty Sistersaidd Ystrad Marchell, ger Y Trallwng

Gwrachyddiaeth

Gwrachyddiaeth

Achosion o wrachyddiaeth yn sir y Fflint yn ystod yr ail ganrif ar bymtheg

Notitiae Llanelwy

Notitiae Llanelwy

Arolwg o drigolion esgobaeth Llanelwy yn y 1680au


Llyfr Festri

Llyfr Festri

Llyfr festri plwyf Llanbedr Pont Steffan am y cyfnod 1777-1803

Collectanea Menevensia

Collectanea Menevensia

Dwy gyfrol, 1820, yn dogfennu hanes esgobaeth Tyddewi

Yr Anthem Genedlaethol

Yr Anthem Genedlaethol

Y copi cynharaf o Hen wlad fy nhadau a'r recordiad sain cynharaf ohoni

Papurau Syr John Rhŷs

Papurau Syr John Rhŷs

Llythyrau a chardiau oddi wrth Whitley Stokes, 1871-1909


Cofnodion Tribiwnlysoedd y Rhyfel Mawr Sir Aberteifi

Cofnodion Tribiwnlysoedd y Rhyfel Mawr Sir Aberteifi

Dros 10,000 o dudalennau o apeliadau yn erbyn gwasanaeth gorfodol yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. Llun Hawlfraint Yr Archifdy Gwladol

Dyddiadur Lloyd George

Dyddiadur Lloyd George

Dyddiadur David Lloyd George (1863-1945) ar gyfer y flwyddyn 1886

Llythyron Lloyd George

Llythyron Lloyd George

Llythyron David Lloyd George at ei frawd, William

Papurau Alun Lewis, Barddoniaeth

Papurau Alun Lewis, Barddoniaeth

Llawysgrif yn ymwneud â chyfrol o farddoniaeth Alun Lewis (1914-1955).


Archifau eraill sydd ar gael i'w gweld

Dolenni perthnasol