Symud i'r prif gynnwys
Casgliad Ffotograffau Mewn Casys

Casgliad Ffotograffau Mewn Casys

Casgliad o wahanol fathau o ffotograffau cynnar, gyda’r rhan fwyaf ohonynt yn dal yn eu casys lledr, efydd a melfed gwreiddiol.

Ffotograffiaeth Gynnar Abertawe

Ffotograffiaeth Gynnar Abertawe

Ffotograffau cynnar, o ardal Abertawe (1840-1860).

Albwm Llysdinam, Mary Dillwyn

Albwm Llysdinam, Mary Dillwyn

Albwm ffotograffig gan Mary Dillwyn, ffotograffwraig gynharaf Cymru ac un o ffotograffwyr benywaidd cynnar mwyaf nodedig Prydain

John Thomas

John Thomas

Tir a phobl Cymru trwy gamera John Thomas (1838-1905), Lerpwl.


Carleton E Watkins

Carleton E Watkins

Ffotograffau gan Carleton E Watkins (1829-1916), un o brif ffotograffwyr tirlun America yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg.

P B Abery

P B Abery

Ffotograffau gan P B Abery o sir Frycheiniog a'r Gororau.

Trychineb Senghennydd

Trychineb Senghennydd

Cyfres o gardiau post yn cofnodi'r trychineb mwyaf yn hanes diwydiant glo Cymru, 1913.

H W Lloyd

H W Lloyd

Casgliad H W Lloyd, Y Bala o negatifau o’r cyfnod rhwng 1900 a 1925, yn cynnwys delweddau o garcharorion rhyfel Gwersyll Frongoch.


Geoff Charles

Geoff Charles

Archif enfawr y ffoto-newyddiadurwr Geoff Charles (1909-2002).

Casgliad Dwynwen Belsey

Casgliad Dwynwen Belsey

Ffotograffau a sleidiau o Batagonia a dynnwyd gan W R Owen (1955 a 1965)

Portreadau Milwrol Rhyfel Byd Cyntaf D C Harries

Portreadau Milwrol Rhyfel Byd Cyntaf D C Harries

Mae portreadau milwrol D C Harries yn amhrisiadwy gan eu bod yn dogfennu bywyd a ffotograffiaeth yng Nghymru yn ystod cyfnod y Rhyfel Mawr.


Dolenni perthnasol