Symud i'r prif gynnwys

Dyma’r casgliad mwyaf o fapiau yng Nghymru, ac un o’r mwyaf ym Mhrydain. Mae’r casgliad yn cynnwys amrywiaeth eang o ddeunyddiau, o’r mapio electronig diweddaraf i fapiau a siartiau ar felwm o’r 16eg ganrif. Mae’r casgliad yn arbenigo mewn deunyddiau Cymreig ond mae ynddo hefyd nifer fawr o eitemau sy’n cynnwys gweddill y byd.


Mapiau o Gymru

Mapiau o Gymru

Mae’r mapiau cynharaf a oroesodd sy’n dangos Cymru yn fapiau cyffredinol o Ynysoedd Prydain neu Ewrop.

Mapiau Sirol

Mapiau Sirol

Casgliad o fapiau wedi eu digido sy'n dangos siroedd Cymru o ddiwedd yr 16eg ganrif ymlaen.

Mapiau Ystadau

Mapiau Ystadau

Detholiad o fapiau ystadau llawysgrifol sy'n perthyn i Gymru; yn amrywio mewn dyddiad o'r 16eg ganrif - 20fed ganrif.

Cynlluniau Trefi

Cynlluniau Trefi

Cynlluniau trefi sy'n fapiau ar raddfa fawr o ardaloedd adeiledig, sy’n darparu gwybodaeth fanwl am y tirwedd a'r adeiladau trefol.


Siartiau Morwrol

Siartiau Morwrol

Mae gennym gasgliad mawr o siartiau, y rhan fwyaf ohonynt yn siartiau Morlys modern a masnachol, ond mae yma hefyd siartiau hynafiaethol yn ogystal.

Mapiau Degwm Cymru

Mapiau Degwm Cymru

Roedd y degwm yn daliad a wnaed i gefnogi eglwys y plwyf a'r clerigwyr. Mae gennym gasgliad o fapiau degwm Cymru a'r rhestrau pennu cysylltiol.

Mapiau'r Rhyfel Byd 1af

Mapiau'r Rhyfel Byd 1af

Porwch trwy ein casgliad helaeth o fapiau'n ymwneud â'r Rhyfel Byd Cyntaf, yn cynnwys mapiau milwrol a anfilwrol.

Map Llawysgrif Idris Mathias

Map Llawysgrif Idris Mathias

Porwch drwy fap llawysgrif hardd Idris Mathias o ran isaf Dyffryn Teifi. Llun Hawlfraint Cymdeithas Enwau Lleoedd Cymru