Swyddi

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn cynnig ystod eang o gyfleoedd cyflogaeth ac mae'n ceisio penodi staff brwdfrydig i weithio o fewn gwasanaethau'r Llyfrgell. Gwahoddir ceisiadau am y swyddi canlynol:

Cynorthwy-ydd Gweinyddol Dros-dro (Rhaglen Gyfalaf)

Pennaeth Ystadeau a Gwasanaethau Atodol

Cynorthwy-wyr Arlwyo (2 Swydd)

I'ch cynorthwyo gyda'ch cais darllenwch y canlynol cyn llenwi'r ffurflenni:

Os am fwy o wybodaeth cysylltwch â ni neu ebostiwch swyddi(at)llgc.org.uk