Gwahoddir ceisiadau am y swyddi canlynol:

Cynorthwy-ydd Llyfrgell

Swyddog Adnoddau Dysgu Digidol


I'ch cynorthwyo gyda'ch cais darllenwch y canlynol cyn llenwi'r ffurflenni:

Os am fwy o wybodaeth cysylltwch â ni neu ebostiwch swyddi@llyfrgell.cymru