Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn meddu casgliad eang o ddeunydd. Mae'r taflenni gwybodaeth sydd ar y dudalen yma yn ffynhonell gwerthfawr o wybodaeth y fydd yn ddefnyddiol iawn ar gyfer unrhyw ddarllenydd sydd am ddysgu am ein casgliadau.