Gadael Argraff: Printiau Gregynog

Gadael Argraff: Printiau Gregynog

Cyfle prin i weld rhai o brintiau gorau’r Llyfrgell o gasgliad y Chwiorydd Davies o Gregynog – dwy o gymwynaswyr mwyaf y Celfyddydau yng Nghymru.

4.2.23 - 23.9.23

Oriel Gregynog

At Blant y Byd

At Blant y Byd

Dathlu canmlwyddiant Neges Heddwch ac Ewyllys Da Urdd Gobaith Cymru, gan gynnwys ymatebion o bedwar ban byd.

  18.05.22 – 12.05.23

Uwch Gyntedd

Geiriau

Geiriau

Arddangosfa mewn partneriaeth â Geiriadur Prifysgol Cymru geiriadur hanesyddol safonol yr iaith Gymraeg.

  11.06.22 – 25.02.23

Hengwrt


Cyfrolau Cain

Cyfrolau Cain

Detholiad o lyfrau o’n casgliadau cain sy’n dathlu’r sgil uchaf un yn y grefft o rwymo llyfrau.

 24.01.22 – 03.06.23

 Byd y Llyfr

Cwpan Nanteos

Cwpan Nanteos

Darn bregus o bren yw'r cyfan sy'n weddill o'r ddysgl masarn hynafol a adnabyddir fel Cwpan Nanteos. Ai dyma'r Greal Sanctaidd?

Parhaol

Prif Gyntedd Uchaf

A-Z Casgliadau'r Llyfrgell

A-Z Casgliadau'r Llyfrgell

Dilynwch yr Wyddor Gymraeg a Saesneg drwy gasgliadau’r Llyfrgell wrth i ni fynd â chi ar daith o Aberfan i Zines a phopeth yn y canol. 

 08.10.22 – 15.04-23

Anecs Gregynog


Canllawiau ynglŷn â thynnu lluniau (ffotograffau) yn Arddangosfeydd LLGC

  • Caniateir tynnu lluniau yn yr orielau at ddefnydd personol, anfasnachol yn unig, Fodd bynnag, y mae’r Llyfrgell yn mynnu’r hawl, ar adegau, i wahardd hynny am resymau yn ymwneud â hawliau, diogelwch a chwaeth.
  • Bydd arwyddion clir, bob amser, i gyd-fynd â phob arddangosfa i nodi a oes hawl i dynnu lluniau ai peidio.
  • Caniateir defnyddio camerâu a ffônau symudol.
  • Ni chaniateir defnyddio fflach.
  • Ni chaniateir defnyddio trybedd.
  • Cyfrifoldeb yr ymwelydd yw sicrhau nad yw’n torri unrhyw ddeddfau hawlfraint.

Bwyd a Diod

Ni chaniateir bwyd a diod yn ardaloedd arddangos y Llyfrgell.