Baner yr arddangosfa - Exhibition header image

Teulu David Lloyd George

Priododd David Lloyd George â'i wraig gyntaf, Margaret Owen, yn 1888. Cawsant bump o blant: Richard (1889), Mair (1890, bu farw yn 1907), Olwen (1892), Gwilym (1894) a Megan (1902). Nid oedd y Fonesig Margaret yn medru dygymod â bywyd yn Llundain Seisnig, mewn gwirionedd yr oedd yn casáu’r lle. Er iddi fyw yn Rhif 11 ac yn Rhif 10 Stryd Downing, yng Nghricieth yr oedd ei chalon a'i chartref. Cadwai hyn y ddau ar wahân yn ddaearyddol a'u harwahanu hefyd o fewn yn eu perthynas. Eto i gyd ni wahanodd y ddau yn swyddogol, heb sôn am ysgaru, ac er y blynyddoedd o ymddieithrio, dathlwyd eu priodas aur yn 1938 ar wyliau yn Antibes. O blith y plant, ei berthynas gyda Megan oedd yr agosaf ac fe gefnogodd yn llwyr ei gyrfa wleidyddol.