Yr Archif Gerddorol Gymreig

Sefydlwyd yr Archif Gerddorol Gymreig yn y Llyfrgell Genedlaethol yn 2017, er mwyn casglu, a hyrwyddo defnydd o, archifau a llawysgrifau cerddorol yn y Llyfrgell.

Cynnwys yr Archif

Gellir honni mai yma yn y Llyfrgell Genedlaethol y ceir y casgliadau helaethaf o gerddoriaeth Cymru, a hynny’n

  • ddeunydd printiedig (sgoriau, llyfrau, cylchgronau)
  • llawysgrifau unigol
  • archifau unigolion, sefydliadau a chymdeithasau
  • recordiadau o berfformiadau sain a fideo.

Yma y diogelir y gerddoriaeth ysgrifenedig gynharaf a erys o Gymru, a'r cyfansoddiadau a pherfformiadau diweddaraf gan ein cerddorion cyfoes. Mae'n adnodd sydd yn tyfu'n gyson: ychwanegir deunydd yn fisol at ein casgliadau cerddorol.

Datganiad Casglu

Yn unol â Pholisi Datblygu Casgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru, mae’r Archif Gerddorol Gymreig yn casglu

  • papurau personol cerddorion sydd wedi, ac yn parhau i chwarae rhan bwysig ym mywyd y genedl, ac unigolion o Gymru sydd â phroffil uchel oherwydd eu gwaith cerddorol yn genedlaethol neu’n rhyngwladol. Yn eu mysg mae cyfansoddwyr, perfformwyr, hyrwyddwyr, ac ysgolheigion sy’n astudio traddodiadau cerddorol Cymru
  • archifau cyrff cenedlaethol sy’n trefnu a hyrwyddo perfformiadau cerddorol, cymdeithasau cenedlaethol sy’n hyrwyddo neu astudio agweddau o gerddoriaeth Cymru, neu grwpiau sy’n perfformio cerddoriaeth Gymreig neu yng Nghymru
  • archifau cyhoeddwyr masnachol cerddoriaeth Cymru, gan gynnwys cwmnïau recordio
  • llawysgrifau cerddorol Cymreig o bob cyfnod, ynghyd â rhaglenni cyngherddau ac effemera sy’n adlewyrchu gweithgaredd cerddorol ym mhob rhan o Gymru.

Cysylltu â’r Archif Gerddorol Gymreig

Dilynwch ni ar Twitter: @CerddLlGC

I ymholi am eitemau cerddorol penodol yng nghasgliadau’r Llyfrgell, cysyllter â’n Gwasanaeth Ymholiadau.

Dylid cyfeirio ymholiadau cyffredinol am gerddoriaeth Cymru, a chynigion o roddion i’n casgliadau cerddorol, at yr aelod staff sy’n gyfrifol am yr Archif, sef Nia Mai Daniel.

Nia Mai Daniel
Ebost: nia.daniel(at)llgc.org.uk
Ffôn: 01970 632 878