Symud i'r prif gynnwys

Cysylltwch â’n Gwasanaeth Ymholiadau i wneud cais am y dogfennau canlynol mewn fformatiau eraill hygyrch, os gwelwch yn dda.

The following documents are also available in English.


Adolygiad Blynyddol

Mae'r cyhoeddiad yma ar gael mewn fformatau amgen; cysylltwch â'r Uned Hyrwyddo ar 01970 632 800


Mae Archwilydd Cyffredinol Cymru wedi ardystio'r cyfrifon blynyddol ar gyfer 2021-22. Llyfrgell Genedlaethol Cymru sydd yn gyfrifol am gywirdeb y cyfieithiad, nid yr Archwilydd Cyffredinol.

Cyfrifoldeb y Swyddog Cyfrifo yw cynhaliaeth a chywirdeb gwefan y Llyfrgell Genedlaethol; nid yw'r gwaith a wneir gan archwilwyr yn cynnwys ystyriaeth o’r materion hyn, ac yn unol â hynny nid yw’r archwilwyr yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw newidiadau a all fod wedi digwydd i'r datganiadau ariannol ers iddynt gael eu cyflwyno gyntaf ar y wefan.