Symud i'r prif gynnwys

Bellach mae Adroddiadau Blynyddol LLGC 1909-2000 (oedd ar gael yn flaenorol ar y gronfa ddata ISYS) nawr ar gael mewn fformat pdf chwiliadwy arlein.

Maent yn cynnwys manylion am dderbyniadau i gasgliadau archifau a llawysgrifau LlGC o 1909 i 2000 (ynghyd a derbyniadau na chafodd eu cynnwys yn yr adroddiadau gwreiddiol, a nodiadau o gyfeirnodau, trosglwyddiadau ac ati). Ceir copïau o’r adroddiadau blynyddol gwreiddiol (1909-2004) mewn copi caled yn ein Hystafell Ddarllen.

Ceir disgrifiadau manwl o nifer o'n casgliadau ar ein catalog ar-lein, ond ar gyfer y casgliadau sydd heb eu catalogio yn llawn eto, mae'r Adroddiadau Blynyddol yn adnodd amhrisiadwy i ddod o hyd iddynt.

Os ydych yn gwybod fod eitem yn y Llyfrgell, ond yn methu dod o hyd iddo yn y Catalog, gallwch ddefnyddio'r ffurflen hon i wneud cais di-Gatalog 

Gwnewch nodyn ar y ffurflen o flwyddyn yr Adroddiad Blynyddol (ee ADRODDIAD BLYNYDDOL 1999-2000) a theitl y casgliad yn union fel y’i rhestrir (ee KENNETH HARDING MUSIC MANUSCRIPTS) os gwelwch yn dda.


*I chwilio am fwy nag un term gyda'i gilydd, ac mewn trefn arbennig, defnyddiwch " " o'u cwmpas.

ee byddai chwiliad am "John Jones" yn dangos canlyniadau am y ddau enw drws nesaf at ei gilydd, ac yn y drefn honno, yn unig.

104 canlyniad:

2000 Adroddiad Blynyddol

2000 Annual Report ADRODDIAD BLYNYDDOL / ANNUAL REPORT 1999-2000 EIRENE WHITE PAPERS 2000001 Cymynrodd / Bequest The late Lady White trwy law / per Mr Howard Moore Blwyddyn / Year Adroddiad…  

1999 Adroddiad Blynyddol

1999 Annual Report ADRODDIAD BLYNYDDOL / ANNUAL REPORT 1998-99 OLWEN CARADOC EVANS PAPERS 1999001 Cymynrodd / Bequest The late Mrs Olwen Caradoc Evans, Penmaenmawr Blwyddyn / Year Adroddiad…  

1998 Adroddiad Blynyddol

1998 Annual Report ADRODDIAD BLYNYDDOL / ANNUAL REPORT 1997-98 NLW Facs 897 1998001 Ffynhonnell / Source The late Dr E M Hartley, Cambridge Blwyddyn / Year Adroddiad Blynyddol / Annual Report…  

1997 Adroddiad Blynyddol

1997 Annual Report ADRODDIAD BLYNYDDOL / ANNUAL REPORT 1996-97 Colin Edwards Papers 1997001 Ffynhonnell / Source The late Mr Colin D Edwards, California, USA Blwyddyn / Year Adroddiad Blynyddol /…  

1996 Adroddiad Blynyddol

1996 Annual Report ADRODDIAD BLYNYDDOL / ANNUAL REPORT 1995-96 O C Mytton-Davies Papers 1996001 Ffynhonnell / Source The late Mr O Cynric Mytton-Davies, Castell Caereinion per Snows Solicitors,…  

1995 Adroddiad Blynyddol

1995 Annual Report ADRODDIAD BLYNYDDOL / ANNUAL REPORT 1994-95 T DUNCAN CAMERON 1995001 Ffynhonnell / Source The late Mr T Duncan Cameron, Aberaeron per Mrs B Cameron Blwyddyn / Year Adroddiad…  

1994 Adroddiad Blynyddol

1994 Annual Report ADRODDIAD BLYNYDDOL / ANNUAL REPORT 1993-94 T TREVOR PARRY 1994001 Statws Cymynrodd Ffynhonnell / Source The late Reverend T Trevor Parry, Mold per Mr R Liptrot, Deganwy, Gwynedd…  

1993 Adroddiad Blynyddol

1993 Annual Report ADRODDIAD BLYNYDDOL / ANNUAL REPORT 1992-93 HYWEL D LEWIS 1993001 Ffynhonnell / Source The late Professor Hywel D Lewis, Guildford. Blwyddyn / Year Adroddiad Blynyddol / Annual…  

1992 Adroddiad Blynyddol A

1992 Annual Report A ADRODDIAD BLYNYDDOL / ANNUAL REPORT 1991-92 MARION WARREN WILLIAMS 1992001 Ffynhonnell / Source The late Miss Marion Warren Williams, Ellesmere Blwyddyn Adroddiad Blynyddol /…  

1992 Adroddiad Blynyddol B

1992 Annual Report B ADRODDIAD BLYNYDDOL / ANNUAL REPORT 1991-92* AELWYD YR URDD, ABERYSTWYTH 1992062 Ffynhonnell / Source Aelwyd yr Urdd, Aberystwyth, trwy law Mr Brynmor Jones, Aberystwyth, Dyfed…  

1991 Adroddiad Blynyddol A

1991 Annual Report A ADRODDIAD BLYNYDDOL / ANNUAL REPORT 1990-91 ABERYSTWYTH LABOUR PARTY 1991001 Ffynhonnell / Source Aberystwyth Labour Party per Mr Robert Smith Blwyddyn / Year Adroddiad…  

1991 Adroddiad Blynyddol B

1991 Annual Report B ADRODDIAD BLYNYDDOL / ANNUAL REPORT 1990-91* URDD GOBAITH CYMRU, ABERYSTWYTH 1991056 Ffynhonnell / Source Aelwyd yr Urdd, Aberystwyth, trwy law Mr Brynmor Jones, Aberystwyth…  

1990 Adroddiad Blynyddol A

1990 Annual Report A ADRODDIAD BLYNYDDOL / ANNUAL REPORT 1989-90 LORD ELWYN-JONES 1990001 Ffynhonnell / Source The late Rt Hon Lord Elwyn-Jones, London Blwyddyn / Year Adroddiad Blynyddol / Annual…  

1990 Adroddiad Blynyddol B

1990 Annual Report B ADRODDIAD BLYNYDDOL / ANNUAL REPORT 1989-90* ABERYSTWYTH BIBLIOGRAPHICAL GROUP 1990052 Ffynhonnell / Source Aberystwyth Bibliographical Group per Mr Rhidian Griffiths Blwyddyn…  

1989 Adroddiad Blynyddol A

1989 Annual Report A ADRODDIAD BLYNYDDOL / ANNUAL REPORT 1988-89 CHARLES DAVIES, BANGOR 1989001 Ffynhonnell / Source The late Dr Constance Bullock Davies, Bangor Blwyddyn / Year Adroddiad Blynyddol…  

1989 Adroddiad Blynyddol B

1989 Annual Report B ADRODDIAD BLYNYDDOL / ANNUAL REPORT 1988-89* PEDIGREE AND ARMS OF SIR ROGER WILLIAMS, PENRHOS, CAERLEON 1989071 Ffynhonnell / Source Lt Col H Addams-Williams, Llangybi, per Dr…  

1988 Adroddiad Blynyddol B

1988 Annual Report B ADRODDIAD BLYNYDDOL / ANNUAL REPORT 1987-88* BENITO BEAMAND 1988067 Ffynhonnell / Source Mr Benito Beamand, Birchington, Kent Blwyddyn / Year Adroddiad Blynyddol / Annual…  

1987 Adroddiad Blynyddol A

1987 Annual Report A ADRODDIAD BLYNYDDOL / ANNUAL REPORT 1986-87 PERCY GEORGE 1987001 Ffynhonnell / Source The late Mr Percy George, Llanbadarn Fawr Blwyddyn / Year Adroddiad Blynyddol / Annual…  

1987 Adroddiad Blynyddol B

1987 Annual Report B ADRODDIAD BLYNYDDOL / ANNUAL REPORT 1986-87* E ALWYN ROBERTS 1987095 Ffynhonnell / Source Mr E Alwyn Roberts, Penarth Blwyddyn / Year Adroddiad Blynyddol / Annual Report…  

1986 Adroddiad Blynyddol A

1986 Annual Report A ADRODDIAD BLYNYDDOL / ANNUAL REPORT 1985-86 `THE ENGLISH CURIOSITY MAN IN NORTH WALES' 1986001 Ffynhonnell / Source Mr C Peter Alford, Clifton Village, Bristol Blwyddyn / Year…  

1986 Adroddiad Blynyddol B

1986 Annual Report B ADRODDIAD BLYNYDDOL / ANNUAL REPORT 1985-86* CATHERINE ANWYL 1986106 Ffynhonnell / Source Miss Catherine Anwyl, Gainsborough, Lincs Blwyddyn / Year Adroddiad Blynyddol / Annual…  

1985 Adroddiad Blynyddol A

1985 Annual Report A ADRODDIAD BLYNYDDOL / ANNUAL REPORT 1984-85 MARIAN MYFANWY MORGAN 1985001 Ffynhonnell / Source The late Mrs Marian Myfanwy Morgan, Llangadog Blwyddyn / Year Adroddiad Blynyddol…  

1985 Adroddiad Blynyddol B

1985 Annual Report B ADRODDIAD BLYNYDDOL / ANNUAL REPORT 1984-85* R D BARNSDALE 1985144 Ffynhonnell / Source Mr R D Barnsdale, Llandudno Blwyddyn / Year Adroddiad Blynyddol / Annual Report 1984-85*…  

1984 Adroddiad Blynyddol A

1984 Annual Report A ADRODDIAD BLYNYDDOL / ANNUAL REPORT 1983-84 W BERLLANYDD OWEN (`BERLLANYDD') 1984001 Ffynhonnell / Source The late Reverend William Berllanydd Owen, Old Colwyn. Blwyddyn / Year…  

1984 Adroddiad Blynyddol B

1984 Annual Report B ADRODDIAD BLYNYDDOL / ANNUAL REPORT 1983-84* MARY ASHTON, IOWA, USA 1984151 Ffynhonnell / Source Mrs Mary Ashton, Iowa, USA per Mrs McElveen, Pen-coed, Bridgend. Blwyddyn /…  

1983 Adroddiad Blynyddol A

1983 Annual Report A ADRODDIAD BLYNYDDOL / ANNUAL REPORT 1982-83 MARGERY ANWYL 1983001 Ffynhonnell / Source Mrs Margery Anwyl, Santa Barbara, California, U.S.A. Blwyddyn / Year Adroddiad Blynyddol…  

1983 Adroddiad Blynyddol B

1983 Annual Report B ADRODDIAD BLYNYDDOL / ANNUAL REPORT 1982-83* LLYTHYR AT R M (BOBI) JONES 1983167 Ffynhonnell / Source Yr Academi Gymreig trwy law Mrs Marion Arthur Jones, Heol Bute, Caerdydd…  

1982 Adroddiad Blynyddol A

1982 Annual Report A ADRODDIAD BLYNYDDOL / ANNUAL REPORT 1981-82 MAXWELL FRASER BEQUEST & TREFIN ARCHDDERWYDD CYMRU BEQUEST 1982001 Ffynhonnell / Source The late Maxwell Fraser (Mrs Edgar…  

1982 Adroddiad Blynyddol B

1982 Annual Report B ADRODDIAD BLYNYDDOL / ANNUAL REPORT 1981-82* JONATHON A COWNE 1982213 Ffynhonnell / Source Mr Jonathon A Cowne, Richmond, Virginia, USA Blwyddyn / Year Adroddiad Blynyddol /…  

1981 Adroddiad Blynyddol A

1981 Annual Report A ADRODDIAD BLYNYDDOL / ANNUAL REPORT 1980-81 PAUL SANDBY 1981001 Ffynhonnell / Source The late Mr Frank Aubrey Coombes, per Trant & Richards, Solicitors, Carmarthen. Blwyddyn /…  

1981 Adroddiad Blynyddol B

1981 Annual Report B ADRODDIAD BLYNYDDOL / ANNUAL REPORT 1980-81* JOHN JONES (`EMLYNYDD') 1981229 Ffynhonnell / Source Source unknown Blwyddyn / Year Adroddiad Blynyddol / Annual Report 1980-81*…  

1980 Adroddiad Blynyddol A

1980 Annual Report A ADRODDIAD BLYNYDDOL / ANNUAL REPORT 1979-1980 MORFUDD HUGHES ELLIS 1980001 Ffynhonnell / Source The late Mrs Morfudd Hughes Ellis, Caernarfon, per Mr Alun Lloyd Roberts,…  

1980 Adroddiad Blynyddol B

1980 Annual Report B ADRODDIAD BLYNYDDOL / ANNUAL REPORT 1979-80* W R WILLIAMS 1980200 Ffynhonnell / Source Transferred from Department of Printed Books Blwyddyn / Year Adroddiad Blynyddol / Annual…  

1979 Adroddiad Blynyddol A

1979 Annual Report A ADRODDIAD BLYNYDDOL / ANNUAL REPORT 1978-79 J D K LLOYD 1979001 Ffynhonnell / Source The late Mr J D K Lloyd, O.B.E., D.L., M.A., LL.D., F.S.A., Garthmyl, Powys. Blwyddyn /…  

1979 Adroddiad Blynyddol B

1979 Annual Report B ADRODDIAD BLYNYDDOL / ANNUAL REPORT 1978-79* JOHN CEIRIOG HUGHES (`CEIRIOG') 1979182 Ffynhonnell / Source Mr William Aaron, Caernarfon, Gwynedd Blwyddyn / Year Adroddiad…  

1978 Adroddiad Blynyddol A

1978 Annual Report A ADRODDIAD BLYNYDDOL / ANNUAL REPORT 1977-78 K H INGLEDEW 1978001 Ffynhonnell / Source The late Mr K H Ingledew, Cardiff, per Mrs Pauline Buckley, Cardiff Blwyddyn / Year…  

1978 Adroddiad Blynyddol B

1978 Annual Report B ADRODDIAD BLYNYDDOL / ANNUAL REPORT 1977-78* ANGLO-WELSH REVIEW 1978150 Ffynhonnell / Source Gillian Clarke, Cyncoed, Cardiff Blwyddyn / Year Adroddiad Blynyddol / Annual…  

1977 Adroddiad Blynyddol A

1977 Annual Report A ADRODDIAD BLYNYDDOL / ANNUAL REPORT 1976-77 M ASHTON, ABERHOSAN 1977001 Ffynhonnell / Source The late Miss M Ashton, Aberhosan, per Mrs Myfi Williams, Machynlleth. Blwyddyn /…  

1977 Adroddiad Blynyddol B

1977 Annual Report B ADRODDIAD BLYNYDDOL / ANNUAL REPORT 1976-77* M J BAYLIS 1977189 Ffynhonnell / Source Mrs M J Baylis, East Sheen Blwyddyn / Year Adroddiad Blynyddol / Annual Report 1976-77*…  

1976 Adroddiad Blynyddol

1976 Annual Report ADRODDIAD BLYNYDDOL / ANNUAL REPORT 1975-76 MAURICE TUDOR HUGHES 1976001 Ffynhonnell / Source The late Mrs Florence Tudor Booth, Bristol, per Messrs Salisbury, Griffiths & White,…  

1975 Adroddiad Blynyddol

1975 Annual Report ADRODDIAD BLYNYDDOL / ANNUAL REPORT 1974-75 WILLIAM GRIFFITHS 1975001 Ffynhonnell / Source The late Miss A G Jones, M.A., Aberaeron, per Miss Olive M Jones, Aberaeron. Blwyddyn /…  

1974 Adroddiad Blynyddol

1974 Annual Report ADRODDIAD BLYNYDDOL / ANNUAL REPORT 1973-74 R B FORRESTER 1974001 Ffynhonnell / Source The late Mrs D E Forrester, per Mrs L Jackson, Bangor. Blwyddyn / Year Adroddiad Blynyddol…  

1973 Adroddiad Blynyddol

1973 Annual Report ADRODDIAD BLYNYDDOL / ANNUAL REPORT 1972-73 ELIZABETH JANE DAVIES-REES (`AWEN MONA') 1973001 Ffynhonnell / Source The late Mrs Elizabeth Jane Davies-Rees ('Awen Mona'), Bangor.…  

1972 Adroddiad Blynyddol

1972 Annual Report ADRODDIAD BLYNYDDOL / ANNUAL REPORT 1971-72 J CONWAY DAVIES 1972001 Ffynhonnell / Source The late Mr James Conway Davies, M.A., Litt.D., London. Blwyddyn / Year Adroddiad…  

1971 Adroddiad Blynyddol

1971 Annual Report ADRODDIAD BLYNYDDOL / ANNUAL REPORT 1970-71 JANET EVANS, LONDON 1971001 Ffynhonnell / Source The late Miss Janet Evans, London, per Messrs Freshfields, London. Blwyddyn / Year…  

1970 Adroddiad Blynyddol

1970 Annual Report ADRODDIAD BLYNYDDOL / ANNUAL REPORT 1969-70 J R MORRIS, CAERNARFON 1970001 Ffynhonnell / Source The late Mr J R Morris, Bethel, Caernarvon. Blwyddyn / Year Adroddiad Blynyddol /…  

1969 Adroddiad Blynyddol

1969 Annual Report ADRODDIAD BLYNYDDOL / ANNUAL REPORT 1968-69 ARTHUR AP GWYNN 1969001 Ffynhonnell / Source Mr Arthur ap Gwynn, M.A., Eglwys-fach, Machynlleth. Blwyddyn / Year Adroddiad Blynyddol /…  

1968 Adroddiad Blynyddol

1968 Annual Report ADRODDIAD BLYNYDDOL / ANNUAL REPORT 1967-68 DAVID WILLIAM BATEMAN 1968001 Ffynhonnell / Source The late Mr D W Bateman, Cardigan. Blwyddyn / Year Adroddiad Blynyddol / Annual…  

1967 Adroddiad Blynyddol

1967 Annual Report ADRODDIAD BLYNYDDOL / ANNUAL REPORT 1966-67 WILLIAM REES 1967001 Ffynhonnell / Source The late the Reverend Ebenezer Rees, Enfield, per Mr Trefor R James, Enfield. Blwyddyn /…  

1966 Adroddiad Blynyddol

1966 Annual Report ADRODDIAD BLYNYDDOL / ANNUAL REPORT 1965-66 IWAN MORGAN 1966001 Ffynhonnell / Source The late Mr Iwan J Morgan, M.A., Cardiff. Blwyddyn / Year Adroddiad Blynyddol / Annual Report…  

1965 Adroddiad Blynyddol

1965 Annual Report ADRODDIAD BLYNYDDOL / ANNUAL REPORT 1964-65 CLOGAU GOLDMINE 1965001 Ffynhonnell / Source The late Mr Ifor Lewis, Llanbedr, Merioneth, per Mrs Nesta Gore, Harborne, Birmingham.…  

1964 Adroddiad Blynyddol

1964 Annual Report ADRODDIAD BLYNYDDOL / ANNUAL REPORT 1963-64 CHARLES JOHNSON 1964001 Ffynhonnell / Source The late Mr Charles Johnson, C.B.E., M.A., F.S.A., per Mr A A Leach, Chatham. Blwyddyn /…  

1963 Adroddiad Blynyddol

1963 Annual Report ADRODDIAD BLYNYDDOL / ANNUAL REPORT 1962-63 E FRANCIS DAVIES 1963001 Ffynhonnell / Source The late Mr E Francis Davies, Abergele. Blwyddyn / Year Adroddiad Blynyddol / Annual…  

1962 Adroddiad Blynyddol

1962 Annual Report ADRODDIAD BLYNYDDOL / ANNUAL REPORT 1961-62 GULIELMA M AGGS 1962001 Ffynhonnell / Source Miss Gulielma M Aggs, Little Thakeham, Pulborough, per Mr P E White, Welshpool. Blwyddyn…  

1961 Adroddiad Blynyddol

1961 Annual Report ADRODDIAD BLYNYDDOL / ANNUAL REPORT 1960-61 EMILIE M GARDNER 1961001 Ffynhonnell / Source The late Miss Emilie M Gardner, Llandanwg, Harlech. Blwyddyn / Year Adroddiad Blynyddol…  

1960 Adroddiad Blynyddol

1960 Annual Report ADRODDIAD BLYNYDDOL / ANNUAL REPORT 1959-60 FRANK WARD 1960001 Ffynhonnell / Source The late Mr Frank Ward, Torquay. Blwyddyn / Year Adroddiad Blynyddol / Annual Report 1959-60…  

1959 Adroddiad Blynyddol

1959 Annual Report ADRODDIAD BLYNYDDOL / ANNUAL REPORT 1958-59 WINIFRED COOMBE TENNANT (`MAM O NEDD') Ffynhonnell / Source The late Mrs Winifred Coombe Tennant ('Mam o Nedd'), London. Blwyddyn /…  

1958 Adroddiad Blynyddol

1958 Annual Report ADRODDIAD BLYNYDDOL / ANNUAL REPORT 1957-58 ERNEST JOHN BEDDOES 1958001 Ffynhonnell / Source The late Mr Ernest John Beddoes, Presteigne. Blwyddyn / Year Adroddiad Blynyddol /…  

1957 Adroddiad Blynyddol

1957 Annual Report ADRODDIAD BLYNYDDOL / ANNUAL REPORT 1956-57 BRIGSTOCKE 1957001 Ffynhonnell / Source The late Mr G R Brigstocke, Ryde, Isle of Wight. Blwyddyn / Year Adroddiad Blynyddol / Annual…  

1956 Adroddiad Blynyddol

1956 Annual Report ADRODDIAD BLYNYDDOL / ANNUAL REPORT 1955-56 SIR H IDRIS BELL 1956001 Ffynhonnell / Source Sir H Idris Bell, C.B., O.B.E., D.Litt., F.B.A., Aberystwyth. Blwyddyn / Year Adroddiad…  

1955 Adroddiad Blynyddol

1955 Annual Report ADRODDIAD BLYNYDDOL / ANNUAL REPORT 1954-55 RHYS J DAVIES, PORTHCAWL 1955001 Ffynhonnell / Source The late Mr Rhys J Davies, M.P., Porthcawl. Blwyddyn / Year Adroddiad Blynyddol…  

1954 Adroddiad Blynyddol

1954 Annual Report ADRODDIAD BLYNYDDOL / ANNUAL REPORT 1953-54 J W JONES, BLAENAU FFESTINIOG 1954001 Ffynhonnell / Source The late Mr J W Jones, Blaenau Ffestiniog. Blwyddyn / Year Adroddiad…  

1953 Adroddiad Blynyddol

1953 Annual Report ADRODDIAD BLYNYDDOL / ANNUAL REPORT 1952-53 J G FOULKES 1953001 Ffynhonnell / Source The late Mrs J G Foulkes, London. Blwyddyn / Year Adroddiad Blynyddol / Annual Report 1952-53…  

1952 Adroddiad Blynyddol

1952 Annual Report ADRODDIAD BLYNYDDOL / ANNUAL REPORT 1951-52 PHOTOGRAPHIC PLATES 1952001 Ffynhonnell / Source Mrs K Abery, Builth Wells. Blwyddyn / Year Adroddiad Blynyddol / Annual Report…  

1951 Adroddiad Blynyddol

1951 Annual Report ADRODDIAD BLYNYDDOL / ANNUAL REPORT 1950-51 HENRY BONSALL 1951001 Ffynhonnell / Source The late Henry Bonsall, Llanbadarnfawr. Blwyddyn / Year Adroddiad Blynyddol / Annual Report…  

1950 Adroddiad Blynyddol

1950 Annual Report ADRODDIAD BLYNYDDOL / ANNUAL REPORT 1949-50 ARTHUR EVERSON DAVID 1950001 Ffynhonnell / Source Mr Arthur Everson David, Pembroke Dock. Blwyddyn / Year Adroddiad Blynyddol / Annual…  

1949 Adroddiad Blynyddol

1949 Annual Report ADRODDIAD BLYNYDDOL / ANNUAL REPORT 1948-49 JOHN HUGH EDWARDS 1949001 Ffynhonnell / Source The late Mr John Hugh Edwards, Hindhead, Surrey. Blwyddyn / Year Adroddiad Blynyddol /…  

1948 Adroddiad Blynyddol

1948 Annual Report ADRODDIAD BLYNYDDOL / ANNUAL REPORT 1947-48 J D EVANS, TALYBONT 1948001 Ffynhonnell / Source The late the Reverend J D Evans, Talybont, Cards. Blwyddyn / Year Adroddiad Blynyddol…  

1947 Adroddiad Blynyddol

1947 Annual Report ADRODDIAD BLYNYDDOL / ANNUAL REPORT 1946-47 J T EVANS 1947001 Ffynhonnell / Source The late the Reverend J T Evans, Minneapolis, Minnesota, U.S.A. Blwyddyn / Year Adroddiad…  

1946 Adroddiad Blynyddol

1946 Annual Report ADRODDIAD BLYNYDDOL / ANNUAL REPORT 1945-46 D ARTHEN EVANS 1946001 Ffynhonnell / Source The late Mr D Arthen Evans, Barry. Blwyddyn / Year Adroddiad Blynyddol / Annual Report…  

1945 Adroddiad Blynyddol

1945 Annual Report ADRODDIAD BLYNYDDOL / ANNUAL REPORT 1944-45 DR THOMAS WILLIAM WATKIN POWELL 1945001 Ffynhonnell / Source The late Dr Thomas William Watkin Powell, Aberporth. Blwyddyn / Year…  

1944 Adroddiad Blynyddol

1944 Annual Report ADRODDIAD BLYNYDDOL / ANNUAL REPORT 1943-44 EDWARD OWEN 1944001 Ffynhonnell / Source The late Edward Owen, M. A., F.S.A., Menai Bridge. Blwyddyn / Year Adroddiad Blynyddol /…  

1943 Adroddiad Blynyddol

1943 Annual Report ADRODDIAD BLYNYDDOL / ANNUAL REPORT 1942-43 UNITED THEOLOGICAL COLLEGE 1943001 Ffynhonnell / Source The United Theological College, Aberystwyth, per The Reverend Principal G A…  

1942 Adroddiad Blynyddol

1942 Annual Report ADRODDIAD BLYNYDDOL / ANNUAL REPORT 1941-42 MALAGASY BIBLE AND DICTIONARY 1942001 Ffynhonnell / Source The late the Reverend Robert Griffith, London. Blwyddyn / Year Adroddiad…  

1941 Adroddiad Blynyddol

1941 Annual Report ADRODDIAD BLYNYDDOL / ANNUAL REPORT 1940-41 PANTYCLOCHYDD MSS 1941001 Ffynhonnell / Source The late Miss Mary Thomas, Llanwenog. Blwyddyn / Year Adroddiad Blynyddol / Annual…  

1940 Adroddiad Blynyddol

1940 Annual Report ADRODDIAD BLYNYDDOL / ANNUAL REPORT 1939-40 GEORGE EYRE EVANS 1940001 Ffynhonnell / Source The late Mr George Eyre Evans, Carmarthen. Blwyddyn / Year Adroddiad Blynyddol / Annual…  

1938 Adroddiad Blynyddol

1938 Annual Report ADRODDIAD BLYNYDDOL / ANNUAL REPORT 1938-39 JOHN DAVIES, ABERYSTWYTH 1939001 Ffynhonnell / Source The late Mr John Davies, Aberystwyth. Blwyddyn / Year Adroddiad Blynyddol /…  

1938 Adroddiad Blynyddol

1938 Annual Report ADRODDIAD BLYNYDDOL / ANNUAL REPORT 1937-38 JOHN HARRIES, CWRT-Y-CADNO 1938001 Ffynhonnell / Source The late Mr John Harries, Pumpsaint. Blwyddyn / Year Adroddiad Blynyddol /…  

1937 Adroddiad Blynyddol

1937 Annual Report ADRODDIAD BLYNYDDOL / ANNUAL REPORT 1936-37 PENPONT 1937001 Ffynhonnell / Source Captain P J Murray, BA Blwyddyn / Year Adroddiad Blynyddol / Annual Report 1936-37 Disgrifiad /…  

1936 Adroddiad Blynyddol

1936 Annual Report ADRODDIAD BLYNYDDOL / ANNUAL REPORT 1935-36 ALPHABET OF ARMS AND CHESHIRE PEDIGREES 1936001 Ffynhonnell / Source Major Frederic A Bates, Llanasa. Blwyddyn / Year Adroddiad…  

1935 Adroddiad Blynyddol

1935 Annual Report ADRODDIAD BLYNYDDOL / ANNUAL REPORT 1934-35 DEPARTMENTAL COMMITTEE ON THE TEACHING OF WELSH 1935001 Ffynhonnell / Source The Honourable W N Bruce, Albury Heath. Blwyddyn / Year…  

1934 Adroddiad Blynyddol

1934 Annual Report ADRODDIAD BLYNYDDOL / ANNUAL REPORT 1933-34 BRADNEY 1934001 Ffynhonnell / Source The late Sir Joseph A Bradney, Talycoed Court. Blwyddyn / Year Adroddiad Blynyddol / Annual…  

1933 Adroddiad Blynyddol

1933 Annual Report ADRODDIAD BLYNYDDOL / ANNUAL REPORT 1932-33 ABERGAVENNY 1933001 Ffynhonnell / Source The Most Honourable the Marquis of Abergavenny. Blwyddyn / Year Adroddiad Blynyddol / Annual…  

1932 Adroddiad Blynyddol

1932 Annual Report ADRODDIAD BLYNYDDOL / ANNUAL REPORT 1931-32 JONATHAN CEREDIG DAVIES 1932001 Ffynhonnell / Source Mr Jonathan Ceredig Davies. Blwyddyn / Year Adroddiad Blynyddol / Annual Report…  

1931 Adroddiad Blynyddol

1931 Annual Report ADRODDIAD BLYNYDDOL / ANNUAL REPORT 1930-31 GEORGE BLACKER-MORGAN 1931001 Ffynhonnell / Source The late Mr George Blacker-Morgan, Addiscombe, Croydon. Blwyddyn / Year Adroddiad…  

1930 Adroddiad Blynyddol

1930 Annual Report ADRODDIAD BLYNYDDOL / ANNUAL REPORT 1929-30 COED COCH 1930001 Ffynhonnell / Source The late The Honourable Mrs Laurence Brodrick. Blwyddyn / Year Adroddiad Blynyddol / Annual…  

1929 Adroddiad Blynyddol

1929 Annual Report ADRODDIAD BLYNYDDOL / ANNUAL REPORT 1928-29 EVAN JONES,LLANWRTYD WELLS 1929001 Ffynhonnell / Source The late Mr Evan Jones, Tynypant, Llanwrtyd Wells. Blwyddyn / Year Adroddiad…  

1928 Adroddiad Blynyddol

1928 Annual Report ADRODDIAD BLYNYDDOL / ANNUAL REPORT 1927-28 T WITTON DAVIES 1928001 Ffynhonnell / Source The widow of the late Professor T Witton Davies, Ph.D., D.D. Blwyddyn / Year Adroddiad…  

1927 Adroddiad Blynyddol

1927 Annual Report ADRODDIAD BLYNYDDOL / ANNUAL REPORT 1926-27 CWRTMAWR 1927001 Ffynhonnell / Source Principal J H Davies Blwyddyn / Year Adroddiad Blynyddol / Annual Report 1926-27 Disgrifiad /…  

1926 Adroddiad Blynyddol

1926 Annual Report ADRODDIAD BLYNYDDOL / ANNUAL REPORT 1925-26 THOMAS EDWARDS 1926001 Ffynhonnell / Source The late Thomas Edwards, Prestatyn and Chester. Blwyddyn / Year Adroddiad Blynyddol /…  

1925 Adroddiad Blynyddol

1925 Annual Report ADRODDIAD BLYNYDDOL / ANNUAL REPORT 1924-25 BONSALL 1925001 Ffynhonnell / Source Mr Henry Bonsall, J.P., Pendibyn, Llanbadarn Fawr. Blwyddyn / Year Adroddiad Blynyddol / Annual…  

1924 Adroddiad Blynyddol

1924 Annual Report ADRODDIAD BLYNYDDOL / ANNUAL REPORT 1923-24 DAVIES, GREGYNOG 1924001 Ffynhonnell / Source Miss Gwendoline Davies Blwyddyn / Year Adroddiad Blynyddol / Annual Report 1923-24…  

1923 Adroddiad Blynyddol

1923 Annual Report ADRODDIAD BLYNYDDOL / ANNUAL REPORT 1922-23 HENDREGADREDD MS. 1923001 Blwyddyn / Year Adroddiad Blynyddol / Annual Report 1922-23 Disgrifiad / Description This important…  

1922 Adroddiad Blynyddol

1922 Annual Report ADRODDIAD BLYNYDDOL / ANNUAL REPORT 1921-22 YR EISTEDDFOD GENEDLAETHOL 1922001 Ffynhonnell / Source National Eisteddfod Association Blwyddyn / Year Adroddiad Blynyddol / Annual…  

1921 Adroddiad Blynyddol

1921 Annual Report ADRODDIAD BLYNYDDOL / ANNUAL REPORT 1920-21 E C QUIGGIN 1921001 Blwyddyn / Year Adroddiad Blynyddol / Annual Report 1920-21 Disgrifiad / Description Mr and Mrs Henry Gethin…  

1920 Adroddiad Blynyddol

1920 Annual Report ADRODDIAD BLYNYDDOL / ANNUAL REPORT 1919-20 DR W JONES WILLIAMS 1920001 Ffynhonnell / Source The late Dr W Jones Williams, of Middlesborough Blwyddyn / Year Adroddiad Blynyddol /…  

1919 AAdroddiad Blynyddol

1919 Annual Report ADRODDIAD BLYNYDDOL / ANNUAL REPORT 1918-19 MOSTYN MSS 1919001 Blwyddyn / Year Adroddiad Blynyddol / Annual Report 1918-19 Disgrifiad / Description About a year ago the Council…  

1918 Adroddiad Blynyddol

1918 Annual Report ADRODDIAD BLYNYDDOL / ANNUAL REPORT 1917-18 IEUAN GWYNEDD MSS 1918001 Ffynhonnell / Source Sir John Williams et al Blwyddyn / Year Adroddiad Blynyddol / Annual Report 1917-18…  

1917 Adroddiad Blynyddol

1917 Annual Report ADRODDIAD BLYNYDDOL / ANNUAL REPORT 1916-17 SIR JOHN WILLIAMS 1917001 Ffynhonnell / Source Sir John Williams Blwyddyn / Year Adroddiad Blynyddol / Annual Report 1916-17…  

1916 Adroddiad Blynyddol

1916 Annual Report ADRODDIAD BLYNYDDOL / ANNUAL REPORT 1915-16 SIR JOHN WILLIAMS 1916001 Blwyddyn / Year Adroddiad Blynyddol / Annual Report 1915-16 Disgrifiad / Description Sir John Williams The…  

1914 Adroddiad Blynyddol

1914 Annual Report ADRODDIAD BLYNYDDOL / ANNUAL REPORT 1913-14 KINMEL MANUSCRIPTS 1914001 Blwyddyn / Year Adroddiad Blynyddol / Annual Report 1913-14 Disgrifiad / Description Of the additions made…  

1913 Adroddiad Blynyddol

1913 Annual Report ADRODDIAD BLYNYDDOL / ANNUAL REPORT 1912-13 OWEN GRUFFYDD, LLANYSTUMDWY 1913001 Ffynhonnell / Source Mr Ernest Rhys Blwyddyn / Year Adroddiad Blynyddol / Annual Report 1912-13…  

1911 Adroddiad Blynyddol

1911 Annual Report ADRODDIAD BLYNYDDOL / ANNUAL REPORT 1910-11 COURTS OF GREAT SESSIONS IN WALES 1911001 Ffynhonnell / Source The Public Record Office Blwyddyn / Year Adroddiad Blynyddol / Annual…  

1909 Adroddiad Blynyddol

1909 Annual Report ADRODDIAD BLYNYDDOL / ANNUAL REPORT 1909 HISTORY OF THE NATIONAL LIBRARY OF WALES At the meeting held on the 11th December, 1908, Sir John Williams informed the Council that he…