Mapiau'r Rhyfel Byd 1af

Mae gan y Llyfrgell gasgliad mawr o fapiau yn ymwneud â'r Rhyfel Byd Cyntaf, yn cynnwys mapiau sy'n dangos y sefyllfa wleidyddol ar y noson cyn y Rhyfel, mapiau milwrol a sifil yn dangos y newidiadau ar flaen y gad yn ystod y Rhyfel, a mapiau sy'n dangos newidiadau i'r ffiniau cenedlaethol oherwydd y Rhyfel.

Tybir yn gyffredinol mai mapiau ffosydd a gynhyrchwyd yn eu miliynau i ddangos llif a thrai y llinell flaen ar Ffrynt y Gorllewin yw mapiau’r Rhyfel Byd Cyntaf, ond mae'r casgliad yma’n dangos mai dim ond rhan o'r stori yw hyn. Defnyddiwyd mapiau i hysbysu'r cyhoedd yn aml mewn papurau newydd a chylchgronau; roedd mapiau propaganda i helpu hybu morâl neu berswadio gwledydd niwtral i ymuno ag un ochr neu'r llall; roedd hyd yn oed gemau yn seiliedig ar fapiau ar gyfer y milwyr yn y ffosydd.