Archifau Sefydliadau Llenyddol, Cylchgronau a Chyhoeddwyr

Mae archifau llenyddol yn goroesi nid yn unig am fod y llenorion yn eu diogelu ond am eu bod yn rhan o archifau eu cyfeillion, eu golygyddion neu gyrff cyhoeddus a chyhoeddwyr. 

Mae’r Eisteddfod Genedlaethol yn gorff pwysig yn nhraddodiad llenyddol Cymru ac mae cyfansoddiadau a beirniadaethau Eisteddfodol o 1886 ymlaen yn y Llyfrgell.

Mae gennym bapurau Cyngor Celfyddydau Cymru er ei sefydlu yn 1967 sy’n cynnwys casgliad pwysig o archifau llenorion Cymreig. 

Mae archif enfawr BBC Cymru yn cynnwys sgriptiau dramâu megis sgript gyntaf ‘Pobl y Cwm’, a sgyrsiau gan awduron amlwg o 1932 ymlaen.

Ceir hefyd archifau nifer o gyhoeddwyr a chylchgronau llenyddol.

Rhestr ddethol A-Z

Dyma rai o'r awduron amlycaf yn ein casgliadau, ond nid yw popeth yn y rhestr hon a dylid chwilio’r catalogau am fanylion pellach. Gellir cael mynediad i’r archifau hynny sydd wedi eu catalogio drwy chwilio Prif Gatalog y Llyfrgell.

 • Anglo-Welsh Review
 • Sgriptiau BBC Cymru / Wales Scripts
 • Bwrdd Ffilmiau Cymraeg
 • Canolfan Llenyddiaeth Plant Cymru      
 • Cymdeithas Lyfrau Ceredigion
 • Cyngor Celfyddydau Cymru / Welsh Arts Council 
 • Cwmni Theatr Hwyl a Fflag
 • Dock Leaves
 • Eisteddfod Genedlaethol Cymru – Cofnodion y Swyddfa Ganolog
 • Eisteddfod Genedlaethol Cymru - Cyfansoddiadau a Beirniadaethau
 • Gwasg Gee
 • Gwasg Gregynog
 • Hughes a'i Fab, Wrecsam
 • Made in Wales Stage Company
 • Planet
 • Poetry Wales
 • Theatr Garthewin
 • Wales (Keidrych Rhys)
 • Y Faner
 • Y Gymdeithas Gerdd Dafod a Barddas
 • Y Llenor
 • Yr Academi Gymreig / Welsh Academy