Archifau a Llawysgrifau: Adroddiadau Blynyddol

Bellach mae Adroddiadau Blynyddol LLGC 1909-2000 (oedd ar gael yn flaenorol ar y gronfa ddata ISYS) nawr ar gael mewn fformat pdf chwiliadwy arlein.

Maent yn cynnwys manylion am dderbyniadau i gasgliadau archifau a llawysgrifau LlGC o 1909 i 2000 (ynghyd a derbyniadau na chafodd eu cynnwys yn yr adroddiadau gwreiddiol, a nodiadau o gyfeirnodau, trosglwyddiadau ac ati). Ceir copïau o’r adroddiadau blynyddol gwreiddiol (1909-2004) mewn copi caled yn ein Hystafell Ddarllen.

Ceir disgrifiadau manwl o nifer o'n casgliadau ar ein catalog ar-lein, ond ar gyfer y casgliadau sydd heb eu catalogio yn llawn eto, mae'r Adroddiadau Blynyddol yn adnodd amhrisiadwy i ddod o hyd iddynt.

Os ydych yn gwybod fod eitem yn y Llyfrgell, ond yn methu dod o hyd iddo yn y Catalog, gallwch ddefnyddio'r ffurflen hon i wneud cais di-Gatalog 

Gwnewch nodyn ar y ffurflen o flwyddyn yr Adroddiad Blynyddol (ee ADRODDIAD BLYNYDDOL 1999-2000) a theitl y casgliad yn union fel y’i rhestrir (ee KENNETH HARDING MUSIC MANUSCRIPTS) os gwelwch yn dda.