Arddangosfeydd

Mae arddangosfeydd am ddim i'r cyhoedd. Gwiriwch yr oriau agor cyfredol cyn ymweld.

Rhaid i chi wisgo mwgwd/masg oni bai eich bod wedi eich eithrio rhag gwneud hynny o dan Ganllawiau Llywodraeth Cymru.

Eich diogelwch chi a diogelwch ein staff yw ein blaenoriaeth uchaf i leihau'r risg y bydd Covid-19 yn lledaenu.

Beth rydyn ni wedi'i wneud i'ch cadw chi'n ddiogel

 • Arwyddion clir i'ch tywys trwy'r adeilad - efallai bod rhai llwybrau wedi newid ers eich ymweliad diwethaf
 • Gorsafoedd glanweithio trwy'r adeilad
 • Mwy o gyfundrefnau glanhau trwy'r adeilad

Sut y gallwch chi chwarae rhan wrth gadw eraill yn ddiogel

 • Gwisgwch fwgwd/fasg a dilynwch y canllawiau pellter cymdeithasol ac arweiniad y llywodraeth pan ymwelwch, hyd yn oed os ydych wedi cael eich brechu
 • Os ydych chi'n dangos unrhyw un o’r symptomau coronafirws, neu os ydych chi wedi bod mewn cysylltiad ag unrhyw un sydd â'r firws yn ystod y 14 diwrnod diwethaf, rydyn ni'n gofyn i chi beidio â ymweld, ond mwynhau ein hadnoddau arlein o adref
 • Cadwch at y system unffordd yn yr adeilad
 • Defnyddiwch y gorsafoedd glanweithio a golchwch eich dwylo yn rheolaidd yn ystod eich ymweliad

Canllawiau ynglŷn â thynnu lluniau (ffotograffau) yn Arddangosfeydd LLGC

 • Caniateir tynnu lluniau yn yr orielau at ddefnydd personol, anfasnachol yn unig, Fodd bynnag, y mae’r Llyfrgell yn mynnu’r hawl, ar adegau, i wahardd hynny am resymau yn ymwneud â hawliau, diogelwch a chwaeth.
 • Bydd arwyddion clir, bob amser, i gyd-fynd â phob arddangosfa i nodi a oes hawl i dynnu lluniau ai peidio.
 • Caniateir defnyddio camerâu a ffônau symudol.
 • Ni chaniateir defnyddio fflach.
 • Ni chaniateir defnyddio trybedd.
 • Cyfrifoldeb yr ymwelydd yw sicrhau nad yw’n torri unrhyw ddeddfau hawlfraint.

Bwyd a Diod

Ni chaniateir bwyd a diod yn ardaloedd arddangos y Llyfrgell.