Mae statws hawlfraint y gweithiau sydd wedi eu labelu â’r symbol hwn yn anhysbys yn yr ystyr nad oes modd adnabod neu olrhain deiliad hawlfraint posibl drwy chwiliad rhesymol.

Os hoffech chi gopïo, addasu, ddosbarthu neu berfformio’r gwaith, cadwch mewn cof y gallai fod dan gyfyngiadau hawlfraint.

Os oes gennych wybodaeth a allai ein cynorthwyo i adnabod neu leoli deiliad hawlfraint, ysgrifennwch at hawliau@llgc.org.uk os gwelwch yn dda. Buasem yn falch o glywed gennych.

Os ydych yn ddeiliad hawliau ar gyfer unrhyw waith ar y wefan ac yn gwrthwynebu’r defnydd a wneir ohono, gallwch wneud cais i’w dynnu oddi ar y wefan drwy ysgrifennu at takedown@llgc.org.uk. Bydd eich cais yn cael ei brosesu yn unol â’n Polisi Hysbysu a Chymryd i Lawr.