Rhaglen Ymchwil ar gyfer Casgliadau Digidol

Sefydlwyd y Rhaglen Ymchwil ar gyfer Casgliadau Digidol (Ymchwil LlGC) yn 2011 er mwyn datblygu sylfaen dystiolaeth ar gyfer casgliadau digidol LlGC.  Yn benodol y defnydd a wneir ohonynt, eu gwerth a'u heffaith.  Mae’r pwyslais ar faes Dyniaethau Digidol ble caiff cynnwys, technegau ac offer digidol eu cyfuno er mwyn galluogi ymchwil ysgolheigaidd.

Ffocws y Rhaglen

Mae’r Rhaglen yn canolbwyntio ar dri maes penodol:

 1. Deall Defnydd
  Deall y defnydd a wneir o’r casgliadau digidol presennol
 2. Gwella Cynnwys
  Darganfod ffyrdd y gall y cynnwys ei wella a'i wneud yn fwy gwerthfawr i'w ddefnyddio ar gyfer ymchwil, addysgu, neu ymgysylltu â'r gymuned
 3. Datblygu Cynnwys Digidol Newydd
  Adeiladu prosiectau sy'n datblygu cynnwys digidol newydd sy'n rhoi sylw i ymchwil penodol neu anghenion addysg, mewn partneriaeth ag academyddion a phrif randdeiliaid eraill

Sut mae cyflawni hyn?

Mae’r Rhaglen Ymchwil ar gyfer Casgliadau Digidol yn cynllunio prosiectau a fydd yn galluogi i gasgliadau digidol gael eu plannu ynghanol ymchwil, addysgu ac ymgysylltu cyhoeddus.  Caiff y prosiectau hyn eu datblygu trwy gyd-weithrediad nifer o bartneriaid o ddisgyblaethau academaidd amrywiol, yn ogystal ag addysg a sefydliadau treftadaeth ddiwylliannol ledled y byd.

Mae’r ymchwil hwn yn datblygu ffyrdd newydd o ddefnyddio casgliadau digidol a grëir gan LlGC.  Cyflawnir hyn trwy ddefnyddio technegau ac offer TG ar gyfer ymchwilio a chyfathrebu’r ymchwil.  Caiff prosiectau digido eu cynllunio er mwyn boddhau amcanion strategol yn y maes hwn. 

Meysydd Ymchwil

Dyma enghraifft o'r meysydd ymchwil sy’n disgyn o fewn gwmpas y Rhaglen:

 • Gwerth ac effaith Casgliadau Digidol
 • Dulliau ymchwil digidol yn y celfyddydau a’r dyniaethau
 • Cyfrannu torfol
 • Deunydd a grëir yn y gymuned
 • Data cyswllt
 • Cloddio data