Beth Gallaf ei Weld?

Mae mynediad i gasgliadau'r Llyfrgell ac Adnoddau Allanol yn dibynnu ar y math o aelodaeth Llyfrgell sydd gennych ac a ydych chi yn yr adeilad ai peidio. Ceir rhagor o wybodaeth am yr hyn y gallwch chi ei weld isod.

Ar gael am ddim arlein

Nid oes angen cofrestru er mwyn:

Cofrestru

Yn ddibynnol ar lle rydych chi'n byw, mae cofrestru fel aelod arlein yn caniatáu i chi:

Math o aelod Gwneud ceisiadau trwy Gatalog LlGC Mynediad i Draethodau Cymreig Digidol o unrhywle Mynediad i Danysgrifiadau o unrhyw le
Aelod arlein (yng Nghymru) Ie Ie Ie
Aelod arlein (tu allan i Gymru) Ie Ie Na

Os ydych yn ymweld â'r Llyfrgell

Gallwch uwchraddio i aelod llawn, sy'n cynnig mynediad i'r Ystafell Ddarllen a WiFi.  Pan fyddwch chi yn yr adeilad, cewch fynediad i'r deunydd electronig a ganlyn:

  

Math o ddeunydd WiFi Terfynellau
Adnoddau Allanol (Noder: Mae gan aelodau llawn ac arlein yng Nghymru fynediad at y rhain o'u cartref) Ydi Ydi
Adnoddau Allanol cyfyngedig Ie* Ie
Erthyglau ac eLyfrau Adnau Cyfreithiol Electronig (Noder: Gall unrhyw un chwilio'r rhain trwy gatalog LlGC) Na Ie
Gwefannau Adnau Cyfreithiol Electronig (Noder: Ni ellir chwilio'r rhain trwy Gatalog LlGC - dim ond trwy ddyfeisiadau yn yr Ystafelloedd Darllen) Na Ie

*Dim ond trwy beiriannau penodol yn yr Ystafelloedd Darllen o fewn y Llyfrgell y ceir mynediad i rai Adnoddau Allanol cyfyngedig.