Mae mynediad i gasgliadau'r Llyfrgell ac Adnoddau Allanol yn dibynnu ar y math o aelodaeth Llyfrgell sydd gennych ac a ydych chi yn yr adeilad ai peidio. Ceir rhagor o wybodaeth am yr hyn y gallwch chi ei weld isod.

Ar gael am ddim arlein

Nid oes angen cofrestru er mwyn:

Cofrestru

Yn ddibynnol ar lle rydych chi'n byw, mae cofrestru fel aelod arlein yn caniatáu i chi:

Math o aelod

Gwneud ceisiadau trwy Gatalog LlGC

Mynediad i Draethodau Cymreig Digidol o unrhywle

Mynediad i Danysgrifiadau o unrhyw le

Aelod arlein (yng Nghymru)

Ie

Ie

Ie

Aelod arlein (tu allan i Gymru)

Ie

Ie

Na

Os ydych yn ymweld â'r Llyfrgell

Gallwch uwchraddio i aelod llawn, sy'n cynnig mynediad i'r Ystafell Ddarllen a WiFi.  Pan fyddwch chi yn yr adeilad, cewch fynediad i'r deunydd electronig a ganlyn:

  

Math o ddeunydd

WiFi

Terfynellau

Adnoddau Allanol (Noder: Mae gan aelodau llawn ac arlein yng Nghymru fynediad at y rhain o'u cartref)

Ydi

Ydi

Adnoddau Allanol cyfyngedig

Ie*

Ie

Erthyglau ac eLyfrau Adnau Cyfreithiol Electronig (Noder: Gall unrhyw un chwilio'r rhain trwy gatalog LlGC)

Na

Ie

Gwefannau Adnau Cyfreithiol Electronig (Noder: Ni ellir chwilio'r rhain trwy Gatalog LlGC - dim ond trwy ddyfeisiadau yn yr Ystafelloedd Darllen)

Na

Ie

*Dim ond trwy beiriannau penodol yn yr Ystafelloedd Darllen o fewn y Llyfrgell y ceir mynediad i rai Adnoddau Allanol cyfyngedig.