Darllen yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Cau'r Llyfrgell i'r Cyhoedd

Yn sgil y pryderon ynglŷn â lledaeniad COVID-19 ac er lles ein darllenwyr, ymwelwyr a staff, mae adeilad y Llyfrgell yn Aberystwyth wedi cau am gyfnod amhenodol.

Manylion llawn ynghylch cau'r Llyfrgell

 

I fwynhau'r profiad o ddefnyddio'r Ystafelloedd Darllen, mae'n rhaid cael Tocyn Darllen dilys yn gyntaf.

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn lyfrgell gyfeiriol yn unig, a rhaid ymchwilio'r deunydd yn un o'r 3 ystafell ddarllen, neu arlein, os yw ar gael felly. Rydym yn annog darllenwyr i archebu deunydd ymlaen llaw cyn eu hymweliad; mae hyn yn hanfodol os yn ymweld ar ddydd Sadwrn, gan mai dim ond deunydd sydd wedi ei archebu ymlaen llaw yn ystod yr wythnos, neu sydd wedi ei roi ar gadw yn ystod yr wythnos, fydd yn cael ei roi allan ar y Sadwrn. Ceir mwy o wybodaeth ar ein tudalen Amseroedd Cyrchu.

Am fanylion llawn am y gwahanol lefelau o fynediad gweler y dudalen Beth gallaf ei weld?

Mae Wi-fi ar gael am ddim yn yr Ystafelloedd Darllen.

Yr Ystafelloedd Darllen

  • Ystafell Ddarllen y Gogledd - dyma ble gall darllenwyr ymchwilio i lyfrau printiedig, cylchgronau a chael mynediad i’n adnoddau electronig, gan gynnwys ein e-adnoddau electronig allanol.
  • Ystafell  Ddarllen y De - dyma ble gall darllenwyr ymchwilio i ddeunydd di-brint, gan gynnwys archifau, llawysgrifau, mapiau, microffurfiau, ffotograffau, darluniau a phapurau newydd gwreiddiol.
  • Archif Genedlaethol Sgrin a Sain Cymru - dyma ble gall darllenwyr ymchwilio i ddeunydd sain a delweddau symudol gan gynnwys ffilmiau, rhaglenni teledu, fideos, recordiadau sain a cherddoriaeth. Os hoffech wylio neu wrando ar ddeunydd o’r Archif, gofynnwn i chi roi 24-72 awr o rybudd cyn eich ymweliad. Mae angen rhybudd gan fod llawer o ddeunydd yr Archif yn cael ei gadw o dan amodau arbennig, felly mae angen i'r Archif gael digon o rybudd i baratoi'r deunydd ar eich cyfer.  

Sesiynau gwybodaeth

I'ch galluogi i wneud y defnydd gorau o'ch amser yn y Llyfrgell, rydym yn cynnal sesiynau gwybodaeth rheolaidd lle gallwch fanteisio ar sesiwn un i un gydag aelod o staff ar sut i ddefnyddio'r catalogau, a chael cyflwyniad i'r adnoddau sydd ar gael ar gyfer eich ymchwil. Mae'r sesiynau hyn yn cynnwys:

  • Hanes teulu a hanes lleol
  • Hanes adeilad
  • Catalog a Thanysgrifiadau

Hygyrchedd

Mae gan y Llyfrgell gyfarpar yn yr ystafelloedd darllen i helpu gyda mynediad at ein adnoddau, ac maent yn cynnwys:

  • peiriannau Smartview ac AverVision i chwyddo llawysgrifau a deunydd print
  • peiriant ScannaR sy'n darllen testun allan yn uchel
  • cyfarpar Supernova sy'n chwyddo a darllen testun yn uchel
  • byrddau y gellir eu codi a’u gostwng yn ôl yr angen

Polisiau

Gwarchod Data

I weld sut yr ydym yn delio â'ch data personol gweler y Datganiad Preifatrwydd.