Rhestr Brisiau Atgynhyrchu Deunydd - yn weithredol o 1 Ebrill 2019

 • Codir isafswm o £10 am bob archeb a anfonir trwy'r post.
 • Codir isafswm o £2 am bob archeb electronig.
 • Nid oes TAW yn y prisiau oni nodir yn wahanol.

Gweinyddu, postio a phacio

Graddfeydd
£5.00 o ffi gweinyddu, postio a phacio archebion ar gyfer y Deyrnas Unedig.
£6.25 o ffi gweinyddu, postio a phacio archebion ar gyfer gweddill Ewrop.
£7.50 o ffi gweinyddu, postio a phacio archebion ar gyfer tu allan i Ewrop.
 

Llungopïo du a gwyn

Maint/Math Pris
A4 £0.25
A3 £0.33
A2 £1.67
A1 £3.54
A0 £6.04
Ewyllys £5.00 (cynnwys TAW)
Ymrwymiad Priodas £2.00 (cynnwys TAW)
Sgan i PDF (y dudalen - unrhyw maint hyd at A3) £0.42

Llungopïo lliw

Maint Pris
A4 £1.00
A3 £1.67

Prisiau gwasanaethau llungopio hunanwasanaeth

Fformat Pris (cynnwys TAW)
*O ddeunydd gwreiddiol Du a Gwyn (A4) £0.10
*O ddeunydd gwreiddiol Lliw (A4) £0.20
*O ddeunydd gwreiddiol Du a Gwyn (A3) £0.20
*O ddeunydd gwreiddiol Lliw (A3) £0.40
*O feicroffilm (A4) £0.40
*O feicroffilm (A3) £0.70
*Sgan i PDF (hunan wasanaeth) £0.05
   

Ffotograffig/Digidol

Sganio Digidol

 • Cydraniad isel (Low res) - £6.25
 • Cydraniad uchel (High res) - £14.50
 • Sgan meicroffilm - £2.50

Cydraniad isel: ar gyfer defnydd cyfeiriol ar gydraniad sgrin (screen resolution), neu delweddau ar gyfer defnydd y we ac e-byst. Cyfyngir y gwasanaeth yma ar gyfer deunydd gwreiddiol yn llai na maint A3. Nid yw' r delweddau hyn yn addas ar gyfer printiau ansawdd uchel.

Cydraniad uchel: ar gyfer cyhoeddi, printio pan fydd angen yr ansawdd uchaf. Mae'r gwasanaeth yma ar gael ar gyfer bob maint a mathau o ddeunydd gwreiddiol.

Math Gwasanaeth Opsiynnau printio
Meicroffilm Sgan Meicroffilm Print laser Du a Gwyn yn unig
A4 - e.e Ffotograffau, Llawysgrifau bychain, Lluniau bach, Llyfrau Cydraniad isel neu uchel Print Du a Gwyn laser neu Archifol
A3 - e.e. Llawysgrifau mawr, Darluniau bychain, Mapiau bychain Cydraniad uchel Print Du a Gwyn laser neu Archifol
A2 - e.e. Mapiau, Tudalen unigol papur newydd Cydraniad uchel Print Du a Gwyn laser neu Archifol
A1 - e.e.Papurau newydd, Mapiau mawr, Darluniau Cydraniad uchel Print Du a Gwyn laser neu Archifol
A0 - e.e. Mapiau mawr, Darluniau mawr Cydraniad uchel Print archifol
     

Print Laser Du a Gwyn

(nid yw'n cynnwys y gost o sganio heblaw am sgan meicroffilm)

Maint Pris
A4 0.50
A3 1.00
A2 2.00
A1 4.00

PDF

(copiau printiedig yn unig)

0.42

Traethodau

(copi PDF cyflawn)

£50.00

Print Archifol

(yn cynnwys pris sgan Cydraniad ansawdd uchel)

Maint Perl (Semi-gloss) Fine Art Matte
A4 14.50 16.15
A3 18.75 20.80
A2 26.00 30.15
A1 36.25 DDIM AR GAEL
A0 46.50 DDIM AR GAEL
     

Print archifol o ddeunydd gwreiddiol sydd ddim yn nghasgliad y Llyfrgell

(yn cynnwys pris sgan cydraniad ansawdd uchel)

Maint Perl (Semi-gloss) Fine Art Matte Copiau ychwanegol
A4 17.70 19.25 8.35
A3 21.80 23.95 11.45
A2 32.30 36.40 21.85
A1 42.65 DDIM AR GAEL 32.25
A0 53.00 DDIM AR GAEL 42.65
       
       
       
       

Mae print archifol yn defnyddio inc arbennig sydd yn golygu gall print goroesi am 50 mlynedd.


Addasu Delweddau

Cadwraeth digidol, cael gwared o grafiadau, llwch ayb

Codir ffi o £30 am bob hanner awr o waith


Gosod Mewn Ffrâm

5mm Foamboard

 • A4=£4.90  
 • A3=£8.85  
 • A2-£13.10  
 • A1=£17.00

10mm Foamboard

 • A4=£5.65
 • A3=£10.80
 • A2=£16.45  
 • A1=£22.30

5mm Foamex

 • A4=£6.65  
 • A3=£13.65  
 • A2=£21.95  
 • A1=£29.85

Nid oes TAW yn y prisiau oni nodir yn wahanol.

Am fanylion am sut i archebu copïau gweler ein tudalen sut i archebu copïau.