Gwirfoddoli o Bell

Llwyfan cyfrannu torfol i Gymru

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru wedi datblygu gwefan sy’n galluogi gwirfoddolwyr trwy Gymru a thu hwnt i’n cynorthwyo i ddehongli a chyfoethogi rhai o’r casgliadau cenedlaethol.

Medrwch gyfrannu at y wefan o’ch cartref, neu o unrhyw fan sydd â chysylltiad di-wifr.

Prif dasgau:

 • Trawsgrifio testun;
 • Tagio pobl, lleoedd, digwyddiadau, ayb.;
 • Cyfoethogi data.

Beth nesaf?

 • Ewch i wefan Torf 
 • Dewiswch brosiect o’r dudalen Hafan;
 • Cofrestrwch a/neu Mewngofnodwch;
 • Lawrlwythwch y canllawiau sydd ar gael ar dudalen flaen pob prosiect.

Hanfodol: 

 • Sgiliau TG;
 • Y gallu i ddilyn canllawiau ar-lein;
 • Manylder.

Manteisiol:

 • Diddordeb yn hanes a diwylliant Cymru.

Amser ac ymrwymiad:   Fel sy’n gyfleus i’r unigolyn.