Swyddi TGCh

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn cynnal dwy ganolfan ddata sy’n storio ar hyn o bryd dros 1.5PB o gynnwys digidol.  Mae hyn yn cynnwys 3.5 miliwn o ddelweddau digidol megis papurau newydd a chylchgronnau, ynghyd â recordiadau ffilm a sain o gasgliad hawlfraint digidol y DU. Mae dros miliwn o ddefnyddwyr ar lein a mynediad i’n casgliadau a’n gwasanaethau trwy 30 o rhyngwynebau ar-lein yn amrywio o systemau dilysiad unigol  i wefannau efo data sylweddol.

Mae’r Adran Gweithrediadau TGCh yn chwilio am ymgeiswyr brwdfrydig i gynorthwyo gyda rhedeg gweinyddwyr ar lefel menter ac i gefnogi desg gymorth TGCh y Llyfrgell.

Gan weithio fel rhan o dîm cyfeillgar ac ymroddgar, bydd yr ymgeisydd delfrydol yn dangos gwybodaeth, sylw i fanylion a gallu cryf i ddatrys problemau.

Nid oes swyddi ar gael ar hyn o bryd. Cofiwch alw 'nôl i'r dudalen hon yn rheolaidd.