Swyddi TGCh

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn cynnal dwy ganolfan ddata sy’n storio ar hyn o bryd dros 1.5PB o gynnwys digidol.  Mae hyn yn cynnwys 3.5 miliwn o ddelweddau digidol megis papurau newydd a chylchgronnau, ynghyd â recordiadau ffilm a sain o gasgliad hawlfraint digidol y DU. Mae dros miliwn o ddefnyddwyr ar lein a mynediad i’n casgliadau a’n gwasanaethau trwy 30 o rhyngwynebau ar-lein yn amrywio o systemau dilysiad unigol  i wefannau efo data sylweddol.


Uwch Ddatblygydd Gwe

Mae’r Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn chwilio am Uwch Ddatblygydd Gwe i ddatblygu a chynnal ystâd we’r Llyfrgell, yn cynnwys gwefannau data mawr byd-enwog papuraunewydd.llyfrgell.cymru, cylchgronau.llyfrgell.cymru a lleoedd.llyfrgell.cymru. Mae'r gwefannau craidd hyn, ynghyd â gwefannau bychain eraill, y brif wefan a'r catalog, yn defnyddio fframweithiau data sefydledig fel IIIF a thechnolegau fel Universal Viewer i gyflwyno eitemau digidol i'n miliynau o ddefnyddwyr bob blwyddyn.

Mae'r Llyfrgell yn cynnig gweithio hybrid (neu o bell), oriau gwaith hyblyg, pensiwn da a chyfle i weithio gyda data wirioneddol ddiddorol. Gallwn drefnu dyddiad dechrau’r swydd i siwtio chi.

Ddim yn siŵr a oes gennych y sgiliau cywir ar gyfer y swydd neu feddwl am symud o un maes datblygu i un arall? Anfonwch neges at Sara ar webmaster@llyfrgell.cymru i gael sgwrs am y swydd.

Y cam cyntaf yw anfon eich CV yngyd a llythyr yn amlinellu pam rydych yn meddwl eich bod yn addas ar gyfer y swydd at swyddi(at)llyfrgell.cymru


Nid oes swyddi ar gael ar hyn o bryd. Cofiwch alw 'nôl i'r dudalen hon yn rheolaidd.