Teithiau Tywys

Cynigir teithiau tywys o gwmpas Llyfrgell Genedlaethol Cymru bob:

  • Dydd Mercher am 14:15


Gellir gweld unrhyw newidiadau i'r dyddiau neu amserau teithiau ar wefan y Llyfrgell, yn y wasg leol ac ar bosteri yn yr adeilad.

Sut i ymuno â thaith

Bydd teithiau yn dechrau o'r Siop ar y llawr gwaelod (Lefel -1), y drws nesaf i'r Dderbynfa.

Bydd angen i chi sicrhau tocyn ymlaen llaw. Gallwch wneud hyn: 

 

Mae'r teithiau yn para am oddeutu awr a hanner ac yn rhoi cyflwyniad i:   

  • hanes y Llyfrgell
  • ei chasgliadau
  • yr adeilad

Ymweliadau Grŵp

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn croesawu grwpiau o bob math i ymweld ac i ddefnyddio ein gwasanaethau amrywiol. 

Gofynnwn yn garedig i grwpiau roi gwybod i ni am eu hymweliad ymlaen llaw.
Mae llawer o’n hymweliadau wedi eu trefnu gan:

  • gymdeithasau hanes lleol / cymdeithasau hanes teulu
  • ysgolion
  • grwpiau gwirfoddol
  • clybiau a chymdeithasau

 

Prisiau:

Oedolyn: £5.00
Oedolyn 60+: £4.00
Myfyriwr: £4.00
Wedi'i gofrestru yn ddi-waith: £4.00
O dan 18: £4.00

Cyfeillion LlGC ac aelodau Penodau:  Am ddim

Tocyn teulu (2 oedolyn & 2 blentyn):  £15.00

Cysylltwch â ni am drefniadau a phrisiau grŵp gan ddefnyddio'r ffurflen atodol (Dogfennau Perthnasol) os gwelwch yn dda.

Hygyrchedd

Mae'r holl ardaloedd y byddwch yn ymweld â nhw yn ystod y daith yn hygyrch i ddefnyddwyr cadair olwyn. Gallwch ddefnyddio'r lifft i gyrraedd 3 llawr y Llyfrgell. Bydd peth cerdded o gwmpas yr adeilad a sefyll yn ystod y daith.
Rhowch wybod i ni, os gwelwch yn dda, os oes gennych unrhyw ofynion penodol a allai effeithio ar eich mwynhad.

Ni chaniateir i chi ddod â bagiau, gan gynnwys bagiau llaw, na chotiau ar y  daith. Gadewch eich bagiau a'ch cotiau yn y loceri ar y llawr gwaelod (Lefel -1) neu'r llawr cyntaf (Lefel 0) os gwelwch yn dda. Byddwch angen darn £1 fel blaendal i ddefnyddio'r loceri.