Caffi Pen Dinas

Dim ond ein Hystafell Ddarllen sydd ar agor ar hyn o bryd (gyda gwasanaeth cyfyngedig) a rhaid bwcio lle o flaen llaw. Bydd ein harddangosfeydd yn ailagor ar 19 Gorffennaf 2021.

Rydym yn gwerthu bwyd o safon, fel brechdanau, panini, tatws pob, cawl, a chacennau cartref a llawer o fyrbrydau blasus eraill ynghyd â diodydd o bob math fel te, coffi, siocled poeth, cwrw a suddion.

Oriau agor Caffi Pen Dinas

Dydd Llun – Dydd Gwener    09:00 - 16:30

Dydd Sadwrn                        10:00 - 16:00