Caffi Pen Dinas

Gwasanaethau'r Llyfrgell ac effaith Covid-19

Yn dilyn cyhoeddi cyfyngiadau Covid newydd gan Lywodraeth Cymru, mae ein adeilad yn Aberystwyth ar gau am y tro. Cadwch olwg ar ein gwefan a’r cyfryngau cymdeithasol am newyddion ynghylch ailagor.

Mwy o wybodaeth am wasanaethau'r Llyfrgell ac effaith COVID-19

Rydym yn gwerthu bwyd o safon, fel brechdanau, panini, tatws pob, cawl, a chacennau cartref a llawer o fyrbrydau blasus eraill ynghyd â diodydd o bob math fel te, coffi, siocled poeth, cwrw a suddion.

Oriau agor Caffi Pen Dinas

Dydd Llun – Dydd Gwener    09:00 - 16:30

Dydd Sadwrn                        10:00 - 16:00