Caffi Pen Dinas

Mae'r Ystafell Ddarllen ar agor gyda gwasanaeth cyfyngedig. Bydd angen bwcio lle cyn ymweld. Bydd y Llyfrgell ar gau ar Wyl y Banc, 31 Mai.

Rydym yn gwerthu bwyd o safon, fel brechdanau, panini, tatws pob, cawl, a chacennau cartref a llawer o fyrbrydau blasus eraill ynghyd â diodydd o bob math fel te, coffi, siocled poeth, cwrw a suddion.

Oriau agor Caffi Pen Dinas

Dydd Llun – Dydd Gwener    09:00 - 16:30

Dydd Sadwrn                        10:00 - 16:00