Caffi Pen Dinas

Mynediad i wasanaethau'r Llyfrgell

Mae holl wasanaethau adeilad y Llyfrgell ar agor.

Rydym yn gwerthu bwyd o safon, fel brechdanau, panini, tatws pob, cawl, a chacennau cartref a llawer o fyrbrydau blasus eraill ynghyd â diodydd o bob math fel te, coffi, siocled poeth, cwrw a suddion.

Gwiriwch ein oriau agor cyfredol cyn ymweld.