Gweld Llawysgrifau

Mentrwch yn ôl mewn amser a cherdded yng nghysgod ein cyndeidiau trwy'r fersiynau digidol hyn o rai o brif drysorau'r Llyfrgell. 

Darllenwch trwy rai o lawysgrifau mwyaf dylanwadol hanes Cymru. O'r deddfau a luniodd Cymru'r oesoedd canol, i gylchgronau ysbrydoledig a grëwyd gan garcharorion rhyfel yn ystod yr Ail Ryfel Byd.

Mae'r adran llawysgrifau wedi ei rhannu yn bedwar cyfnod estynedig er mwyn hwyluso'r pori: Cyfnod Cynnar (–800), Yr Oesoedd Canol (c. 800–1500), Cyfnod Modern Cynnar (c. 1500–1800), Cyfnod Modern (c. 1800-)

Cyfnod Cynnar

Papyri Oxyrhyncus (Llsgr. LLGC 4738D) 3 dernyn hynafol o bapyrws o'r Aifft (113 OC - 4edd ganrif)...

Yr Oesoedd Canol

Cyfreithiau Hywel Dda, Llyfr Du Caerfyrddin, Brwydrau Alecsander Fawr...

Cyfnod Modern Cynnar

Cronicl Elis Gruffudd, Hanes teulu Gwedir, Twristiaid cynnar...

Cyfnod Modern

Cofrestr Drwgweithredwyr, Dylan Thomas a map Llareggub, Cylchgronau gwersyll carcharorion rhyfel...

Dolenni perthnasol

Dysgwch fwy am lawysgrifau