Symud i'r prif gynnwys

Sut i ddefnyddio'r peiriannau gwefru

I ddechrau gwefru:

 1. Cysylltu: Plygiwch y cêbl gwefru i soced gwefru eich car
 2. Talu: Cyflwynwch eich cerdyn debyd/credyd digyswllt i derfynell Payter. Cyfeiriwch at yr uned  Payter am brisiau cyfredol
 3. Dechrau gwefru: Pwyswch fotwm START i ddechrau sesiwn gwefru, a’r botwm MAX i ddewis i wefru i FULL (llawn) neu hyd at 80%

I orffen y sesiwn:

 1. Cyflwynwch yr un dull talu: Cyflwynwch yr un cerdyn credyd/debyd digyswllt i’r uned Payter neu pwyswch y botwm ‘STOP’ gwyrdd i orffen y sesiwn

I wefru drwy Ap Fuuse:

I ddechrau gwefru:

 1. Chwiliwch am Ap Fuuse yn y siop apiau o’ch dewis
 2. Lawrlwythwch ac agorwch Ap Fuuse
 3. Cysylltwch eich cerbyd
 4. Sganiwch y côd QR sydd yno
 5. Pwyswch y botwm ‘START’ yn yr Ap

I orffen gwefru:

 1. Agorwch Ap Fuuse
 2. Pwyswch y botwm ‘STOP’ a’i ddal lawr
 3. Datgysylltwch y cêbl

I wefru drwy borwr:

Gwiriwch os gallwch wefru drwy sganio’r côd QR gyda chamera eich ffôn

I ddechrau gwefru:

 1. Defnyddiwch gamera eich ffôn i sganio’r côd QR
 2. Cysylltwch eich cerbyd
 3. Pwyswch y botwm ‘ymlaen’ yn eich porwr 
 4. Llenwch y meysydd gofynnol, yna pwyswch ‘ymlaen’
 5. Pwyswch ‘start charging’

Peidiwch â chau eich porwr

I orffen gwefru:

 1. Agorwch eich porwr
 2. Pwyswch ‘stop charging’
 3. Datgysyllwch eich cerbyd