Ymweld gyda'r Teulu

Gwasanaethau'r Llyfrgell ac effaith Covid-19

Yn dilyn cyhoeddi cyfyngiadau Covid newydd gan Lywodraeth Cymru, mae ein adeilad yn Aberystwyth ar gau am y tro. Cadwch olwg ar ein gwefan a’r cyfryngau cymdeithasol am newyddion ynghylch ailagor.

Mwy o wybodaeth am wasanaethau'r Llyfrgell ac effaith COVID-19

 

Mae mynediad i'r Llyfrgell am ddim a chroesawir teuluoedd.

Digwyddiadau a phethau i'w gwneud

Mae gweithgareddau am ddim ar gael yn rhai o'n arddangosfeydd, a chynhelir digwyddiadau arbennig yn ystod gwyliau ysgol.

Arddangosfeydd

Ardal arddangos Byd y Llyfr

  • Amser stori: Ydi'r traed bach wedi blino? Beth am gymryd hoe yn ein pabell a chael stori

Cyfleusterau

Caffi Pen Dinas

Mae gan y Llyfrgell gaffi hyfryd. Mae'n gweini brechdanau cartref, tatws trwy'u crwyn, cawl a phrydau mwy amser cinio, ac mae amrywiaeth o gacennau cartref blasus ar gael ar gyfer amser te. Ceir hefyd amryw ddiodydd oer a phoeth.

Gellir archebu pryd maint plentyn am bris rhesymol.

Mae'r caffi wedi ei rannu'n ddwy ardal, un â byrddau a chadeiriau a'r llall â chadeiriau esmwyth a byrddau coffi.

Mae'r caffi wedi ei leoli ar y llawr gwaelod, gyda mynediad rhwydd i fygis. Mae cadeiriau uchel ar gael.

Toiledau a chyfleusterau newid babi

Mae toiledau a chyfleusterau newid babi ar gael ar y llawer gwaelod.