Siop Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Ail-agor i'r Cyhoedd

Tra bod yr arddangosfeydd, siop a chaffi yn parhau ar gau, mae'r Ystafell Ddarllen ar agor i'r cyhoedd gyda gwasanaeth cyfyngedig. Bydd angen i chi archebu eich lle ymlaen llaw. Am ragor o wybodaeth am hynny ac i ddarllen canllawiau pendant am natur y gwasanaeth cyfyngedig a'r hyn y bydd angen i chi ei wneud ewch i Canllawiau Ail-agor.

Mae gennym hefyd siop arlein LlGC