Eich Llyfrgell

Peniarth a'r Prif Gyntedd, Parhaol

Fel Llyfrgell adnau cyfreithiol, mae gennym hawl i dderbyn copi o bopeth a gyhoeddir ym Mhrydain ac Iwerddon - mae oddeutu 4000 o gyhoeddiadau newydd yn ein cyrraedd yn wythnosol. Ond, a wyddoch chi ein bod hefyd yn casglu ffilm, papurau newydd, llawysgrifau, mapiau, sain, ffotograffau, gweithiau celf ac archifau?

Dewch i ddarganfod eich Cymru a'ch Llyfrgell wrth i chi grwydro o amgylch yr adeilad. Mae uchafbwyntiau'r casgliad yn cael eu harddangos ar y llawr gwaelod ac mae profiad synhwyraidd rhyngweithiol newydd bellach ar agor yn y prif gyntedd, sy'n eich gwahodd i edrych ar, cyffwrdd, gwrando ac arogli'r arddangosion!