Arddangosfa Hanesyddol Cymru a Brwydr Prydain

21.04.22 – 11.05.22

Arddangosfa deithiol wedi’i chreu gan Gangen Hanes Awyr yr Awyrlu Brenhinol. Brwydr Prydain, sef y frwydr awyr fwyaf a gofnodwyd erioed, oedd un o’r adegau mwyaf allweddol ac eiconig yn ein hanes. Roedd yn drobwynt yn yr Ail Ryfel Byd pan safodd Prydain ar ei phen ei hun yn erbyn pŵer milwrol ymddangosiadol anataliadwy Hitler. Mae’r arddangosfa’n adrodd stori a fydd yn galluogi pobl o bob oed i ddysgu mwy am yr hyn ddigwyddodd yn yr awyr ac ar lawr gwlad yn ystod y Rhyfel. Mae’n rhoi manylion manwl iawn am y criw awyr o Gymru a ymladdodd, gan adrodd eu straeon a hanesion eu harwriaeth wrth gynulleidfa Gymreig fodern.

Cefnogir gan Archif Cyn-filwyr Gorllewin Cymru, Age Cymru Dyfed a Chasgliad y Werin Cymru.

Gallwch archebu tocynnau i ddangosiadau Ffilm o'r Ail Ryfel Byd yn y Llyfrgell Genedlaethol, Dydd Iau 28 Ebrill 2022 am 19:00.