This is Older

Oriel Gregynog, 01.10.21 – 10.12.21

Arddangosfa o ffotograffiaeth gan Jon Pountney ac Age Cymru.  Wedi'i ysgogi gan ystrydebau negyddol am bobl hŷn yn y cyfryngau, mae This Is Older yn dathlu amrywiaeth a bywiogrwydd pobl hŷn ac yn ymchwilio i fywydau hynod ddiddorol deg o bobl dros 65 oed o bob rhan o Gymru.

Mae Jon Pountney wedi'i ysbrydoli gan gymunedau ac mae themâu ei waith wedi'u gwreiddio mewn pobl, lle a hanes. Wedi'i yrru gan adrodd straeon trwy ddelweddau, mae Jon wedi gweithio'n agos gyda'r bobl sy'n ymwneud â This Is Older ac wedi clymu’r empathi a'r ddealltwriaeth honno yn delweddau rhyfeddol hyn.