Darganfod Calon Diwylliant Cymru

 

Fel Llyfrgell adnau cyfreithiol, mae gennym hawl i dderbyn copi o bopeth a gyhoeddir ym Mhrydain ac Iwerddon - mae oddeutu 4000 o gyhoeddiadau newydd yn ein cyrraedd yn wythnosol. Ond, a wyddoch chi ein bod hefyd yn casglu ffilm, papurau newydd, llawysgrifau, mapiau, sain, ffotograffau, gweithiau celf ac archifau?

Dewch i weld rhai o'r trysorau hyn yn ardal Peniarth ar y llawr gwaelod. Bydd rhaglen amrywiol o ddeunydd i'w harddangos yn ystod y flwyddyn.