Darganfod Calon Diwylliant Cymru

Ebrill 2016 ymlaen

Gwaith Adnewyddu

Mae'r Llyfrgell ar agor i'r cyhoedd fel arfer yn ystod y gwaith adnewyddu. Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am y gwaith hwn a'i effaith posib ar wasanaethau ar ein tudalen Gwaith Adeiladu.

 

Fel Llyfrgell adnau cyfreithiol, mae gennym hawl i dderbyn copi o bopeth a gyhoeddir ym Mhrydain ac Iwerddon - mae oddeutu 4000 o gyhoeddiadau newydd yn ein cyrraedd yn wythnosol. Ond, a wyddoch chi ein bod hefyd yn casglu ffilm, papurau newydd, llawysgrifau, mapiau, sain, ffotograffau, gweithiau celf ac archifau?

Dewch i weld rhai o'r trysorau hyn yn ardal Peniarth ar y llawr gwaelod. Bydd rhaglen amrywiol o ddeunydd i'w harddangos yn ystod y flwyddyn.