Byd Llenyddol Paul Peter Piech

2020 - 2021

Byd y Llyfr

Mae’r artist graffig a gwneuthurwr printiau Paul Peter Piech yn fwyaf adnabyddus am ei bosteri gwleidyddol trawiadol, ond mae cyfran o’i waith yn ymwneud â’r byd llenyddol. Treuliodd ddegawd olaf ei fywyd ym Mhorthcawl, ble parhaodd i weithio a chael ei ddylanwadu’n fawr gan ddiwylliant Cymru a’r iaith Gymraeg. Mae’r arddangosfa hon yn dathlu ei gyfraniad at gelf weledol yng Nghymru, yn ogystal â’r llenorion a botreadwyd ganddo.