Beibl i Bawb

Hengwrt, 01.10.21 – 02.04.22

Arddangosfa gyffrous i ddathlu pedwar canmlwyddiant cyhoeddi Beibl 1620, sef y testun safonol o’r Beibl yn Gymraeg am bron 400 mlynedd. Bydd yr arddangosfa arbennig hon, gan guradur gwadd, Yr Athro E Wyn James, yn edrych ar arwyddocâd a dylanwad aruthrol Beibl 1620 dros y canrifoedd, yn grefyddol, addysgiadol, cymdeithasol ac ieithyddol. Bydd hefyd yn edrych ar fywyd a chyfraniad yr ysgolhaig mawr, Dr John Davies, Mallwyd, prif olygydd Beibl 1620, ac yn cynnwys eitemau sydd nid yn unig o bwys mawr yn hanes Cymru (fel ‘Beibl Bach’ 1630 a ‘Beibl Peter Williams’), ond sydd hefyd o arwyddocâd rhyngwladol, ac yn eu plith gyfieithiadau o’r Beibl gan Gymry i ieithoedd eraill ar draws y byd, a’r Beibl eiconig a gafodd Mary Jones gan Thomas Charles o’r Bala.