At Blant y Byd: Arddangosfa Canmlwyddiant Neges Heddwch ac Ewyllys Da yr Urdd

Uwch Gyntedd

18.05.22 – 12.05.23

Bob blwyddyn ers 1922 ar 18fed Mai, mae ieuenctid Cymru yn anfon neges at ieuenctid y byd.  Neges yw hon sy’n erfyn arnynt i weithio gyda’i gilydd er mwyn gwneud y byd yn lle gwell i bawb.  Mae’r arddangosfa hon yn dathlu’r canmlwyddiant trwy arddangos Negeseuon Heddwch ac Ewyllys Da y gorffennol a’r presennol yn ogystal â rhai o’r ymatebion a gafwyd i’r neges o bedwar ban byd.