Nick Treharne 20:20 Vision: Portread o Gymru

Agor 25.04.20

Uwch Gyntedd

Mae’r arddangosfa hon o ffotograffau yn cofnodi Cymru a’i phobl yn ystod y blynyddoedd cyn 2020. Cychwynnodd y prosiect yn 2018 a’i nod oedd creu portffolio cynhwysfawr o fywyd cyfoes yng Nghymru. Mae’n eang ei natur, a hynny’n fwriadol, er mwyn rhoi rhwydd hynt i’r ffotograffydd deithio’r wlad a thynnu lluniau ar ei daith. Mae ôl arsylwi yn y lluniau wrth iddo lwyddo i ddal eiliadau trawiadol ar strydoedd, yng nghefn gwlad, ac mewn nifer o ddigwyddiadau. Mae portreadau o bobl y cyfarfu ar ei siwrnau hefyd yn cael eu cynnwys.

Cystadleuaeth ffotograffiaeth i ddathlu agoriad arddangosfa 20:20 Vision: Portread o Gymru

Ar ddiwrnod agoriad arddangosfa 20:20 Vision: Portread o Gymru ar 25 Ebrill 2020, cynhelir gŵyl genedlaethol i ddysgwyr yn y Llyfrgell Genedlaethol - Ar Lafar. I ddathlu’r achlysuron, mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru a’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol yn cynnal cystadleuaeth ffotograffiaeth newydd i ddysgwyr y Gymraeg.

Mae croeso i unigolion gyflwyno delweddau o dan y thema 'Fy Nghymru i' drwy ebostio ffotograff at marchnata @ dysgucymraeg.cymru. Gallwch dynnu’r llun ar eich ffôn symudol neu unrhyw gamera. Bydd yr holl gynigion yn cael eu dyfarnu gan y ffotograffydd o Benarth, Nick Treharne, a William Troughton sydd â chyfrifoldeb am gasgliad ffotograffiaeth y Llyfrgell Genedlaethol.

Ffotograffydd newyddiadurol a llawrydd profiadol yw Nick Treharne, sy’n gweithio o Benarth, Caerdydd. Wrth deithio hyd a lled Cymru, fel rhan o’i waith a thrwy anturiaethau personol (ar feic modur gan amlaf) ysgogwyd Nick Treharne i ddogfennu cymunedau, tirwedd a diwylliant Cymru ar ffurf prosiect arbennig – 20:20 Vision: Portread o Gymru. Bydd ffrwyth gwaith y prosiect i’w weld mewn arddangosfa arbennig yn y Llyfrgell Genedlaethol.

Bydd y ddelwedd fuddugol yn cael ei fframio a'i chynnwys yng nghasgliad ffotograffau Llyfrgell Genedlaethol Cymru, ac yn cael ei harddangos yn gyhoeddus yn ystod yr haf.

Dylai pob cais ein cyrraedd erbyn dydd Gwener, 17 Ebrill. Caiff yr enillydd ei wahodd i'r cyhoeddiad swyddogol a fydd yn digwydd yn ystod Gŵyl Ar Lafar yn y Llyfrgell Genedlaethol, ddydd Sadwrn, 25 Ebrill, i dderbyn gwobr. Mae amodau a thelerau cystadleuaeth ffotograffiaeth ‘Fy Nghymru i’ ar ein gwefan.